KATEGORIE [rozwiń]

Golińska-Pieszyńska Małgorzata

Okładka książki Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne

69,90 zł 44,98 zł


Współczesny świat opiera się na wiedzy, wynalazkach i nowoczesnych technologiach. Niekwestionowanym faktem stała się gwałtowna automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja. Ponadto coraz istotniejsze znaczenie mają niematerialne czynniki rozwoju, a wśród nich wiedza i informacja. Celem książkijest wskazanie roli i znaczenia polityki wiedzy, której istota polega na przemyślanych działaniach prowadzących do osiągnięcia powziętych zamierzeń w tworzeniu innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem związku pomiędzy jakością systemu innowacyjnego a polityką wiedzy, rozwijaną na różnych poziomach zarządzania organizacją. W procesie innowacyjnym, w skali mikro, efektywne zarządzanie wiedzą oznacza optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów organizacji. Z kolei w skali makro szczególną rolę odgrywają sprawne systemy innowacyjne, przyjmujące charakter sieciowy. Ze względu na wysokie ryzyko procesu badawczo-rozwojowego coraz więcej organizacji decyduje się na współpracę,w tym o charakterze międzynarodowym. W przypadku polskich uczelni, ośrodków badawczych i firm duże znaczenie ma ich udział w programach z dziedziny zarządzania wiedzą realizowanych w ramach Unii Europejskiej. Zagadnienia omówione w książce, poza ich niezwykle ciekawym wymiarem intelektualnym, mają znaczenie praktyczne zarówno na poziomie firm, jak i całej gospodarki. Dr hab. inż. Małgorzata Golińska-Pieszyńska – pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, absolwentka Wydziału Chemicznego PŁ, ukończyła także studia z zakresu ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach transferu i komercjalizacji wyników badań naukowych. W centrum zainteresowań autorki znajduje się nowoczesna organizacja i relacje z otoczeniem z punktu widzenia procesów innowacyjnych.Uczestniczyła w wielu projektach Unii Europejskiej z zakresu zarządzania wiedzą i procesami innowacyjnymi w organizacjach. Prowadzone badania przekłada na praktyczne działania prowadzące do podnoszenia innowacyjności i wzrostu konkurencyjności firm i gospodarki.
Okładka książki Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne

29,40 zł 19,54 zł


W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne oraz wymiar praktyczny polityki wiedzy i jej związku z procesami innowacyjnymi. Zaprezentowano politykę wiedzy jako politykę realizowaną zarówno na różnych poziomach sprawowania władzy, jak i w skali mikro-w przedsiębiorstwach.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj