KATEGORIE [rozwiń]

Gladys Lobos

Okładka książki Magia numerologii

51,00 zł 28,04 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka jest owocem 30-letniej praktyki autorki. Zawiera wiedzę o wibracjach liczb i o wpływie tych wibracji na nasze życie, związki międzyludzkie i interakcje ze światem. Niewątpliwie jest to najlepsza książka o numerologii na polskim rynku.Znając podstawy numerologii, możemy wykorzystać Wibracje Numerologiczne, aby zmienić najbardziej konfliktowe aspekty naszej osobowości i zaplanować swój los zgodnie z Wibracjami, które widnieją w Portrecie Numerologicznym. Uczymy się działać w najodpowiedniejszych momentach, aby wykorzystać pozytywne Wibracje i ograniczać nasze działania, jeżeli Wibracje nie są nam łaskawe.I taki jest cel tej książki. Postaramy się sprawić, że czytelnik zainteresowany tematem będzie mógł używać Wibracji Numerologicznych we wszystkim, co go dotyczy, a głównie nauczyć się pomagać sobie i swoim bliskim, sugerując sposób działania zmierzający do osiągnięcia maksymalnej korzyści z potencjału, w który zostali wyposażeni na tym etapie ewolucji wewnętrznej.Jeżeli człowiek zna swoje możliwości i wrodzone zdolności, jak również słabości, może posłużyć się tymi pierwszymi i okiełznać drugie, aby nie zakłócały i nie przeszkadzały w drodze ku szczęściu i sukcesowi.W ten sposób uczy się zestrajać swoje Wibracje z Rytmem Kosmicznym i przez to wibrować w harmonii i zgodzie ze wszechświatem.
Okładka książki Cykle życia. Numerologiczne przepowiednie

27,00 zł 15,06 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Numerologiczne przepowiednie na lata 2009-2017 Już dawne praktyki astrologów odsłoniły nasze powiązania z gwiazdami. Mapa naszego życia zawsze znajdowała się na dłoni. Liczby, które nabywamy wraz z imieniem i momentem narodzin, określają nasze działania: jednakże nie wiemy w jaki sposób oddziałują ani jak wpływają na życie ludzkie. Pitagoras, wielki filozof i matematyk grecki z VI w. p.n.e., uważany za twórcę numerologii zachodniej, stwierdził że „Natura geometryzuje”. Zaobserwował, że w samej konfiguracji wszechświata dostrzec można porządek matematyczny obejmujący wszystko. Utrzymywał także, że liczby są u podstaw wszystkiego co istnieje, albowiem praktycznie wszystkie dziedziny wiedzy oparte są na zasadach numerycznych, a numerologia jest badaniem sposobu w jaki wysyłana przez nie siła wpływa na charakter i życie człowieka.   Fragment książki        Wstęp Odkąd Człowiek, w miarę ewolucji, powoli do chodził do zrozumienia więzi, które łączyły go ze Wszechświatem, zaczął poszukiwać odpowiedzi na pytania stawiane przed nim przez jego własne życie. Te poszukiwania pozwoliły mu odkryć, jak wiele dokonała ludzkość w sferze cywilizacji i kultury, pomimo spektakularnych odkryć naukowych i technicznych, paradoksalnie, okazały się one nieprzydatne do odsłonięcia nie poznanych obszarów własnej natury ludzkiej. Człowiek rozpoczyna i kończy swą wędrówkę życiową, nie dowiadując się kim jest, skąd pochodzi ani dokąd zmierza, bowiem ujmując życie jedynie w kategoriach racjonalnych, zaniedbał intuicję i stracił z oczu swój wymiar duchowy. Pogrążył się w tym co materialne, próbując szukać prawdy w odkryciach fizyki, i zapomniał, że ta rzeczywistość nie prowadzi do poznania tego, czego szuka duch. Może właśnie z tego powodu, u progu XXI wieku, w reakcji na utratę tożsamości, Człowiek próbuje wrócić do dawnych pojęć metafizyki i filozofii, które stanowiły podstawę poznania ludzkiego. Współczesna parapsychologia, która usiłuje wyjaśniać zjawiska paranormalne w sposób logiczny i spójny, dokonała modyfikacji dawnych pojęć, odkrywszy tajemnice i znaki zapytania, które nas zawsze nurtowały, a także udostępniła nam wiedzę częściowo potwierdzoną naukowo, do tej pory zastrzeżoną dla towarzystw i bractw tajemnych. Dzięki poznaniu transcendencji naszego powiązania z Kosmosem i tajemnic Stworzenia, rozszerzyliśmy znacznie pole naszego postrzegania świata widzialnego, :hociaż jeszcze daleko nam do zgłębienia tajemnicy naszego istnienia i naszego przeznaczenia. Fale emitowane przez przestrzeń międzygwiezdną stanowią język Wszechświata, a wibracje, które przenikają wszystko, co istnieje, wywieraj ą wpływ na ciało fizyczne i duchowe Człowieka od momentu jego narodzenia. Być może dlatego tak nas pociągają nauki okultystyczne, ponieważ wszelkie sposoby wróżenia obecnie praktykowane stawiają sobie za cel ułatwienie nam samopoznania i przepowiadanie przyszłości każdego. Już dawne praktyki astrologów odsłoniły nasze powiązania z gwiazdami. Mapa naszego życia zawsze znajdowała się na dłoni. Liczby, które nabywamy wraz z imieniem i momentem narodzin określaj ą nasze działania; jednakże nie wiemy, w jaki sposób oddziaływują ani jak wpływają na życie ludzkie. Współczesnego Człowieka, o umyśle racjonalnym i pragmatycznym, niepokoi konieczność uznania wiedzy i praktyk nieznanego pochodzenia, choć towarzyszyły mu one od najdawniejszych czasów. Była to wiedza tak bardzo złożona i doskonała, że nawet obecnie byłoby niemożliwością pojąć ją, ogarnąć. Pitagoras, wielki filozof i matematyk grecki z VI w. p.n.e., uważany za twórcę numerologii zachodniej, stwierdził, że „natura geometryzuje". Zaobserwował, że w samej konfiguracji Wszechświata dostrzec można porządek matematyczny obejmujący wszystko. Utrzymywał także, że liczby są u podstaw wszystkiego, co istnieje, albowiem praktycznie wszystkie dziedziny wiedzy oparte są na zasadach numerycznych, a numerologia jest badaniem sposobu, w jaki wysyłana przez nie siła wpływa na charakter i życie Człowieka. Istniejemy, czujemy i działamy zgodnie z liczbami, które nami kierują, a równocześnie jesteśmy poddani przeżyciom, które one uosabiają. Są to wielkie siły, a numerologia ujawnia nam nie tylko energię wysyłaną przez nie, ale także potencjał, jaki nam nadają, co otwiera przed nami bardzo szeroki wachlarz możliwości w planowaniu naszego przeznaczenia. Poznawszy bogactwo i granice naszych zdolności, przestajemy być zwykłymi widzami, a stajemy się reżyserami, którzy pewną ręką pro wadzą kamerę i kieruj ą sekwencjami filmu naszego życia.   Cykle życia Spis treści Wstęp 6 Rozdział l Czym jest numerologia- 9 Wibracja daty urodzenia - liczba 1 12 Wibracja daty urodzenia - liczba 2 20 Wibracja daty urodzenia - liczba 3 27 Wibracja daty urodzenia - liczba 4 35 Wibracja daty urodzenia - liczba 5 42 Wibracja daty urodzenia - liczba 6 50 Wibracja daty urodzenia - liczba 7 59 Wibracja daty urodzenia - liczba 8 67 Wibracja daty urodzenia - liczba 9 75 Rozdział 2. Cykle życia 85 Rok 1 88 Rok 2 90 Rok 3 92 Rok 4 95 Rok 5 97 Rok 6 99 Rok 7 101 Rok 8 103 Rok 9 106 Wnioski 108
Okładka książki Język liczb

40,00 zł 25,88 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Pogrążeni w wirze teraźniejszości, która zadziwia nas każdego dnia nowymi i spektakularnymi odkryciami we wszystkich dziedzinach ludzkiej wiedzy, trwamy nie odkrywszy tajemnicy naszej własnej natury. Niemniej jednak, człowiek Nowej Ery będzie musiał opanować także wiedzę metafizyczną i duchową, gdyż pomoże mu to zdefiniować swój ludzki wymiar oraz zachować świadomy związek ze swoją duszą i jej celami. A Numerologia, technika, której niewiarygodna rzetelność i skuteczność została rozpoznana i sprawdzona ponad 11000 lat temu, pozwoli mu poznać swój aktualny stopień ewolucji oraz cały potencjał; potencjał, który znajduje się tutaj, na progu jego świadomości, ale do którego bardzo często nie może się dostać z powodu blokad, które odkryje przed nim ta książka, a które kompetentny Numerolog może wykorzenić.
Okładka książki Magia numerologii

34,00 zł 19,36 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Wstęp Uważne spojrzenie na porządek i zadziwiającą konfigurację wszechświata lub analiza życia ludzkiego na przestrzeni dziejów pokażą nam, że praktycznie wszystko podporządkowane jest Liczbom. Człowiek używa ich od zarania cywilizacji, tworząc bazę, na której wyrosły teorie i pojęcia rządzące ludzkością. W rzeczywistości Liczby odzwierciedlają zasady, według których został stworzony świat. Liczby są żywymi siłami i powinniśmy nie tylko poznać energię, którą emitują, ale również nauczyć się rozwijać cechy reprezentowane przez Liczby z naszego Portretu Numerologicznego. Uznając, że we wszechświecie istnieje porządek obejmujący wszystko od najmniejszej cząsteczki po cały kosmos-oraz wychodząc z założenia, że nie ma nic statycznego, że wszystko drga i wibruje, możemy zrozumieć, że Liczby emitują energię. Ta energia ma wpływ na wszystko, co istnieje. Jej siła dosięga również człowieka, modelując jego charakter i przeznaczenie. Każdy z nas urodził się w dniu wyznaczonym mu zgodnie z Planem Wszechświata i pod wpływem Wibracji emitowanych w tym konkretnym momencie i miejscu. W ten sposób od samego momentu narodzin znajdujemy się w zasięgu Liczb, które będą na nas oddziaływać przez całe życie, stanowiąc siłę napędową wszystkich poczynań i będąc ważnym elementem naszej osobowości. Pierwsze kontakty człowieka z numerologią gubią się w zamierzchłej przeszłości. Być może człowiek zaczął stosować Liczby, gdy zauważył, że we wszechświecie panuje porządek doskonały i jedynie Najwyższy Rozum Kosmiczny mógł zaplanować tak niezwykle skomplikowaną i dokładną konstrukcję, jaką jest kosmos. Wszystko to, co wiemy i czego domyślamy się na temat świata, w którym zamieszkujemy, i nieskończoności (ten świat jest tylko mikroskopijną, doskonale dopasowaną cząsteczką gigantycznej łamigłówki) mogło zostać stworzone jedynie przez tak Wielką Inteligencję, jakiej umysł ludzki nie jest w stanie pojąć. Wszystko zostało zaplanowane doskonale, precyzyjnie i dokładnie w celu stworzenia dzieła tak gigantycznego, perfekcyjnego i kolosalnego, że umyka to naszemu pojęciu. Człowiek posiada i przez wieki przekazywał wiedzę, która wyprzedzała jego stadium ewolucji. Wiedza, która nawet dzisiaj jest poza naszym zasięgiem i która, być może, była mu dana na początku dziejów, aby pomóc jego ewolucji. Jak? Przez kogo? Te pytania zadajemy sobie od zawsze i jeszcze nie znaleźliśmy na nie odpowiedzi. Być może kiedyś to nastąpi, kiedy duchowo będziemy wystarczająco przygotowani, żeby zrozumieć boskie plany. W oczekiwaniu na ten moment posunęliśmy się w rozwoju i znaleźliśmy określenia, które tłumaczą nasze zdobycze we wszystkich dziedzinach wiedzy ludzkiej. Jest jednak jeden wymiar, którego nie mogliśmy zbadać i który sklasyfikowaliśmy jako świat ezoteryczny. Według słownika, termin „ezoteryczny" oznacza: ukryty, sekretny, zastrzeżony. Do ezoteryki zaliczamy wszystkie te używane dziś dziedziny i praktyki, których pochodzenia nie znamy. To skłania nas do zadania sobie wielkiego pytania. Jeżeli wszystkie praktykowane sztuki poznania i wiedzy ezoterycznej pochodzą z zamierzchłej przeszłości i nie znamy ich początków ani twórców, czyż nie powinniśmy uznać ich za nasze bogactwo i dziedzictwo, które nam dano, abyśmy z niego korzystali dla dobra naszego rozwoju ewolucyjnego?...
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj