KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Akademia Sztuki Wojennej

Opakowanie Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

125,00 zł 101,19 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Opakowanie Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych

70,00 zł 56,66 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa
Opakowanie Współczesne problemy zarządzania obronności i bezpieczeństwa Tom 2

90,00 zł 72,86 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa tom 2
Opakowanie Współczesne problemy zarządzania obronności i bezpieczeństwa Tom 1

90,00 zł 72,86 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa tom 1
Opakowanie Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych

115,00 zł 93,09 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych Studium przypadków
Opakowanie Społeczeństwo gospodarka siły zbrojne Tom 2

51,00 zł 41,28 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Prezentowane w publikacji treści obejmują charakterystykę postrzegania poszczególnych konfliktów, ich rodzajów oraz analizę struktur organizacyjnych sił zbrojnych, ich potencjał kompetencyjny i przywódczy, prawne aspekty funkcjonowania organizacji o znaczeniu obronnym, rozwiązania w zakresie nowych podmiotów na „rynku obronnym” i skutecznych rozwiązań w trakcie działań militarnych. Celem publikacji jest prezentacja wniosków i rozwiązań mających na celu rozwój podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Okładka książki Demograficzne i globalizacyjne aspekty bezpieczeństwa narodowego

49,00 zł 38,20 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Demograficzne i globalizacyjne aspekty bezpieczeństwa narodowego
Opakowanie Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa

45,00 zł 36,43 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Niniejsza publikacja zespołu autorów, uczestników konferencji naukowej, przybliża treści dotyczące stanu wiedzy z obszaru pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa realizowanych przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców. Poza tym autorzy wymienili problemy, sposoby ich eliminacji oraz określili kierunki zmian dotyczące przygotowań obronnych Polski.
Okładka książki Social Aspects of Changes in the Polish Army after 1989

43,00 zł 34,81 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Monografia zawiera pogłębioną analizę wybranych aspektów zmian społecznych, kulturowych oraz strukturalnych, które miały miejsce w polskich siłach zbrojnych od początku procesu transformacji. Złożoność procesu przemian w wojsku oraz wielość uwarunkowań, które towarzyszyły temu procesowi spowodowały, że autorzy monografii skoncentrowali się na opisie i analizie konsekwencji tych zmian w okresie od 1989 do 2014 roku. Podjęte rozważania dotyczą: powiązań jednostek wojskowych ze społecznościami lokalnymi; konsekwencji wycofywania jednostek wojskowych dla rozwoju poszczególnych gmin; uwarunkowań procesu rekonwersji kadry; przystąpienia Polski do NATO i w rezultacie umiędzynarodowienia działalności wojska poprzez udział w operacjach na rzecz pokoju; zmieniającego się obrazu żołnierza w świadomości społecznej i kształtowanego w dyskursie medialnym. Monografia adresowana jest do przedstawicieli środowisk akademickich i wojskowych zainteresowanych społecznymi aspektami zmian w siłach zbrojnych w okresie transformacji ustrojowo-systemowej.
Opakowanie Społeczeństwo gospodarka siły zbrojne

59,00 zł 47,76 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Monografia adresowana jest do przedstawicieli środowisk akademickich i wojskowych, jak również przedstawicieli innych służb mundurowych oraz administracji publicznej. Może ona także stanowić wsparcie procesu dydaktycznego w uczelniach, w których prowadzone są kierunki studiów związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz zarządzaniem publicznym, w zakresie sprawnego funkcjonowania organizacji publicznych we współczesnym świecie – ich miejsca i roli, a także możliwości i sposobów współdziałania zróżnicowanych podmiotów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa.
Okładka książki Technologie informacyjne w zarządzaniu

56,00 zł 45,33 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Publikacja charakteryzuje funkcjonowanie technologii informacyjnych w zarządzaniu oraz analizę i ocenę wybranych obszarów jej implementacji. Autorzy odnieśli się w swoich rozważaniach m.in. do: roli i znaczenia technologii w społeczeństwie informacyjnym, architektury systemów komputerowych, funkcjonowania sieci komputerowej oraz charakterystyki różnych typów oprogramowania. W monografii wyjaśniono także istotę i zasady kształtowania bezpieczeństwa informacyjnego w kontekście stosowania technologii informacyjnych oraz scharakteryzowano zastosowanie technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym, zarządzaniu wiedzą oraz w e-learningu.
Opakowanie Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań

64,00 zł 51,81 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Bezpieczeństwo jest konstytutywnym atrybutem człowieka określającym właściwie każdy aspekt jego aktywności, zarówno w aspekcie ilościowym i jakościowym. Różnicą gatunkową pojęcia bezpieczeństwa jest nie tylko zachowanie ciągłości trwania, najczęściej redukowanego do egzystencji biologicznej, ale przede wszystkim osiąganie adekwatnych do potrzeb i wyobrażeń poziomów jakościowych, wyrażających się w realnych i potencjalnych perspektywach rozwojowych. Antropologiczna i ogólnie humanistyczna płaszczyzna refleksji nad bezpieczeństwem sytuuje tę problematykę, przede wszystkim w obszarze rozwoju kultury, w tym refleksji uniwersalnej i abstrakcyjnej. Współcześnie analiza zjawisk i zdarzeń determinujących bezpieczeństwo podmiotów wymaga znajdowania związków przyczynowo-skutkowych w złożonej postmodernistycznej rzeczywistości (materialnej i niematerialnej). Globalny zasięg zjawisk, powszechna systemowość, wzrost znaczenia kategorii ryzyka, implikują konieczność permanentnego redukowania wszelkich przedmiotowych aspektów bezpieczeństwa od sfery podmiotowej, do bezpieczeństwa personalnego.
Okładka książki Arena samobójców

50,00 zł 40,48 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Terroryzm to zjawisko niezwykle złożone, a terroryzm samobójczy jest jego najbrutalniejszą formą. Analiza aktów terrorystycznych wskazuje, że najwięcej ofiar pochłonęły zamachy samobójcze. W monografii zostały zintensyfikowane czynniki determinujące terroryzm samobójczy, takie jak : kultura, religia oraz czynniki indywidualne. Analiza doświadczeń i wniosków z dokonanych ataków samobójczych oraz czynników determinujących ich sprawców, pozwoli na identyfikację zjawiska terroryzmu samobójczego i wskaże prawdopodobnie cechy warunkujące jego przebieg
Opakowanie Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego

73,00 zł 59,09 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Część I Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego dr Małgorzata Gawlik-Kobylińska Studenci jako projektanci kursów e-learningowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności. Studium przypadku prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz Cybernetyczne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego ppor. (rez.) dr Paweł Stobiecki Popularyzacja nauki na przykładzie przetwarzania rozproszonego BOINC dr Edyta Karolina Szczepaniuk Systemy informatyczne zarządzania w społeczeństwie informacyjnym dr Hubert Szczepaniuk Wybrane problemy bezpieczeństwa e-learningu mgr Izabela Szóstek Wybrane systemy informacyjne i ich znaczenie w procesach migracyjnych dr Halina Świeboda Rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym mgr Julia Wioletta Tocicka Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego dr Joanna Werner Edukacja społeczeństwa informacyjnego dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym Część II Społeczeństwo informacyjne z perspektywy studentów Karol Arkuszewski, Łukasz Śnieżek Bezpieczeństwo społeczeństwa informacyjnego w wymiarze regionalnym oraz lokalnym Marcin Dąbrowski Przepływ informacji w biznesie Klaudia Markiewicz Rozwój społeczeństwa informacyjnego Piotr Piórkowski, Michał Piechocki Anonimowość w sieci Olga Powalko Stosunek polskiego społeczeństwa do współczesnego kryzysu migracyjnego Patrycja Pradela Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie informacyjnym Karolina Przybysz Metody zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności w sieci Karolina Przybysz Wpływ nowych technologii na jakość i atrakcyjność nauczania na uczelniach wyższych w Polsce Karolina Stachelek Media społecznościowe w społeczeństwie informacyjnym Julia Syzova Zagrożenia społeczeństwa informacyjnego
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj