KATEGORIE

Kategorie

Okładka książki Prawa umysłu

Prawa umysłu

 • Autor: Joseph Murphy
 • ISBN: 978-83-60528-10-5
 • EAN: 9788360528105
 • Oprawa: miękka
 • Wydawca: Kos
 • Format: 14,5x20,5 cm
 • Język: polski
 • Liczba stron: 224
 • Rok wydania: 2016
 • Wysyłamy w ciągu: 48h
 • Brak ocen
 • 24,18

   zł

  39,00 zł

x
x

Człowiek sam ściąga na siebie cierpienie, chorobę, ból i różnorodną biedę ignorując prawa umysłu i ścieżki Nieskończonego Ducha. Musisz odrzucić przekonanie, że Bóg jest istotą podobną do człowieka, przepełnioną chęcią zemsty. Bóg jest uniwersalnym prawem, które nie jest mściwe...

 

Fragment książki

       ROZDZIAŁ 1.
      Podstawowa struktura i działanie umysłu
      Swoją refleksję nad ludzkim umysłem pozwolę sobie zacząć od przypomnienia, że funkcjonuje on na dwa różne sposoby, działa jakby na dwóch poziomach. W tym rozdziale postaram się ten fakt wyjaśnić. Każdy z tych wymiarów (czy może lepiej: biegunów) umysłu wyraża się w inny sposób. Oba umysły - bo i tak można w skrócie tę prawidłowość nazwać - jest zdolny do niezależnego działania, co jednak nie oznacza - pragnę to mocno podkreślić - że jesteśmy jakimiś dwuumysłowymi istotami.
      Za pomocą tej książki nauczysz się, Drogi Czytelniku, otwierać na każdy wymiar swojego umysłu. Owocem tego będzie zdrowie, harmonia i wszelka obfitość w twoim życiu. Do przedstawiania tych dwóch wymiarów czy też funkcji umysłu używa się takich pojęć, jak „umysł obiektywny" i „umysł subiektywny" albo „umysł świadomy" i „umysł podświadomy".
      W tych rozważaniach będę się (najczęściej) posługiwał terminami „świadomy" i „podświadomy", albo „świadomość" i „podświadomość", l tak obiektywny, a jeszcze lepiej - świadomy umysł zdobywa wiedzę za pośrednictwem pięciu zmysłów, podczas gdy umysł subiektywny, a jeszcze lepiej - podświadomy jest tą postacią inteligencji, która manifestuje się poprzez takie stany świadomości, jak sny (nocne wizje), nagłe, intuicyjne rozwiązania problemów, uzdrowienia i wiele innych. Podświadomy umysł zawiaduje wszystkimi procesami życiowymi, których sobie na co dzień nie uświadamiamy: jest odpowiedzialny za oddech, krąże-s krwi, troszczy się o to, żeby całe nasze ciało funkcjonowało doskonale. Umysł świadomy jest natomiast przewodnikiem naszych kontaktach z otoczeniem, przetwarzając nieustannie . co dociera do niego za pośrednictwem pięciu zmysłów.
      sugestie i podświadomość
      • Podświadomy umysł, będąc otwartym na sugestie, jest przez nie kontrolowany. Jedna z potwierdzonych prawidłowości mówi o tym, że podświadomy umysł nie działa w oparciu o zasadę rozumowania indukcyjnego, co znaczy, że nie podąża drogą doświadczenia, obserwacji faktów, a następnie ich oceny i kojarzenia z wcześniej zdobytą wiedzą.
      Działanie podświadomego umysłu ma charakter całkowicie dedukcyjny. Jest tak niezależnie od tego, czy przesłanka, od której zaczyna się proces podświadomej dedukcji, jest prawdziwa, czy nie. Znaczy to, że wnioski, do których podświadomy umysł dochodzi w wyniku takiego procesu, zaczynając od przesłanki fałszywej, są tak samo logicznie poprawne jak wtedy, gdy są oparte na przesłance prawdziwej. Tak więc jeśli osobie hipnotyzowanej zasugeruje się, że jest psem, ona natychmiast zacznie zachowywać się jak pies, oczywiście na tyle, na ile to dla niej psychicznie możliwe, będąc w tym samym czasie przekonaną, że naprawdę jest psem.
      Bardzo możliwe, że byłeś świadkiem takiej sytuacji, w której poddana hipnozie osoba wchodziła w rolę zasugerowanej jej przez hipnotyzera postaci, wierząc, że jest ona właśnie tą osobą. Mógłbyś na przykład zahipnotyzowanej osobie zasugerować, że jest prezydentem Roosevel-tem. Jeżeli osoba ta widziała i słyszała kiedyś prezydenta Roosevelta, natychmiast znalazłaby się pod ogromnym wpływem tej sugestii, wierząc, że jest tą właśnie historyczną postacią.
      DWIE PRZECIWSTAWNE SUGESTIE
      • Powinieneś pamiętać, że bez najmniejszego trudu możesz się przeciwstawić negatywnym sugestiom innej osoby. Otóż sugestie kogoś innego nie będą miały na ciebie wpływu, jeżeli ich nie zaakceptujesz. Jeżeli zaś otworzysz się na nie, wtedy zaczną oddziaływać na twój umysł jako autosugestie. Jeżeli, na przykład, powiesz do jakiegoś biznesmena albo profesjonalisty znającego swoje możliwości i wierzącego we własny sukces, że poniesie klęskę, to człowiek ten z pewnością cię wyśmieje, a twoją sugestię potraktuje z kpiną lub pogardą. Co więcej, twoja sugestia może wpłynąć stymulujące na jego przekonanie o własnym powodzeniu i sukcesie w życiu. Nie zapomnij, że spośród dwóch idei twoja podświadomość zawsze wybierze tę, która dominuje.
      sugestia przezwyciężyła chorobę morską
      • Podczas jednego z seminariów, które akurat odbywało się na statku, pewnej kobiecie z naszej grupy jakaś postronna osoba zasugerowała, że pobladła i wygląda na chorą. Zauważyła także, iż bardzo możliwe, że to wzburzone morze przyprawiło ją o wspomniane dolegliwości. Ona jednak dobrze się na tę okoliczność przygotowała. Wiedziała, jak dać sobie radę z tego rodzaju przeciwnościami. Wyraziła to krótko: „Jestem tutaj po to, żeby przeżyć piękne chwile. Zamierzam poczuć zarówno kołysanie fal, jak i spokój morskiej głębi. Wszystko jest cudowne". W ten sposób wspomniana kobieta zneutralizowała negatywną sugestię ze strony innej osoby.
      Żeby negatywne sugestie innych ludzi mogły wywrzeć wpływ na ciebie, muszą w tobie znaleźć bratnią duszę - w przeciwnym razie nie odniosą skutku. Zawsze pamiętaj, że możesz się zestroić z Nieskończoną Obecnością i Mocą, która w tobie przebywa. Gdy to uczynisz, rozwiniesz stopniowo odporność na wszelkie zgubne sugestie.
      Kobieta ta ułożyła tę afirmację po przeczytaniu Potęgi podświadomości, a także innych moich książek. Wiedziała bowiem, że jeśli prawdy te będą nieustannie powtarzane, to przenikną do jej podświadomego umysłu, a następnie doprowadzą do jego przemiany.
      Pierwszą rzeczą, którą zrozumiała, było uświadomienie sobie prawdy, że istnieje tylko JEDNA i JEDYNA SIŁA, która rządzi światem. Istnienia „kogoś" lub „czegoś drugiego" nie da się wytłumaczyć ani w kategoriach religijnych, ani naukowych, ani matematycznych, ani w żaden inny sposób. Nie ma we wszechświecie miejsca dla „drugiego", jeśli uświadomisz sobie, że Bóg jest Żyjącym, Wszechobecnym i Wszechmocnym Duchem. Gdyby światem rządziły dwie moce, jedna zniszczyłaby drugą, co zakłóciłoby istniejący porządek. We wszechświecie zapanowałby chaos.
      Kobieta ta zrozumiała również, że wszelkie dobro i zło, którego doświadczała w swoim życiu, wynikało z niewłaściwego odniesienia do Jedynej doskonałej Mocy. Przekonała się o tym, że dobro i zło w jej życiu nie było niczym innym, jak tylko sposobem odniesienia do Jedynego Bytu, który jest doskonałą w samej sobie całością.
      To była mądra kobieta. Uczyła się na własnych błędach i szybko dokonywała koniecznej korekty na bazie nowych odkryć. Takie postępowanie pozwoliło jej doświadczyć większego szczęścia i pokoju.
      Boży pokój wypełnia moją duszę. Jego światło we mnie świeci. Myślę, mówię i działam z głębi swojego Centrum, w którym mieszka Bóg".
      Oto jest - dodałem - jedyny sposób na zaprowadzenie pokoju w tym niespokojnym świecie. Nie ma żadnego prawa, które mogłoby cię zmusić do nienawiści, rozgoryczenia czy lęku tylko dlatego, że jacyś politycy czy gazety to sugerują. Zawsze możesz uciec się do afirmacji: „Bóg myśli, mówi i działa przeze mnie". Musisz pamiętać, że żaden człowiek, okoliczności czy jakieś szczególne warunki nie zapewnią ci pokoju. Pokój znajdziesz tylko wtedy, gdy przejmiesz kontrolę nad swoimi myślami, słowami, czynami i reakcjami. Nie zapominaj, że to ty sam jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się w twoim umyśle.
       JAK MOGĘ ZNALEŹĆ POKÓJ?
      • Oto pytanie, które zadała mi pewna kobieta. „Jak mogę znaleźć pokój? - nie kryła swoich wątpliwości. - Ciągle czytam o gwałtach, morderstwach, włamaniach i korupcji ludzi zajmujących wysokie stanowiska". Moją odpowiedzią na jej pytanie było przypomnienie, że wszystko zmienia odpowiednie nastawienie. Podkreśliłem, że samotnie nie może zmienić świata, przeciwstawiając się społecznym patologiom, zbrodniom i brakowi człowieczeństwa w relacjach międzyludzkich. Może jednak zjednoczyć się czy zestroić z Nieskończoną Obecnością dzięki afirmacji:
      Kobieta ta ułożyła tę afirmację po przeczytaniu Potęgi podświadomości, a także innych moich książek. Wiedziała bowiem, że jeśli prawdy te będą nieustannie powtarzane, to przenikną do jej podświadomego umysłu, a następnie doprowadzą do jego przemiany.
      Pierwszą rzeczą, którą zrozumiała, było uświadomienie sobie prawdy, że istnieje tylko JEDNA i JEDYNA SIŁA, która rządzi światem. Istnienia „kogoś" lub „czegoś drugiego" nie da się wytłumaczyć ani w kategoriach religijnych, ani naukowych, ani matematycznych, ani w żaden inny sposób. Nie ma we wszechświecie miejsca dla „drugiego", jeśli uświadomisz sobie, że Bóg jest Żyjącym, Wszechobecnym i Wszechmocnym Duchem. Gdyby światem rządziły dwie moce, jedna zniszczyłaby drugą, co zakłóciłoby istniejący porządek. We wszechświecie zapanowałby chaos.
      Kobieta ta zrozumiała również, że wszelkie dobro i zło, którego doświadczała w swoim życiu, wynikało z niewłaściwego odniesienia do Jedynej doskonałej Mocy. Przekonała się o tym, że dobro i zło w jej życiu nie było niczym innym, jak tylko sposobem odniesienia do Jedynego Bytu, który jest doskonałą w samej sobie całością.
      To była mądra kobieta. Uczyła się na własnych błędach i szybko dokonywała koniecznej korekty na bazie nowych odkryć. Takie postępowanie pozwoliło jej doświadczyć większego szczęścia i pokoju.
      Boży pokój wypełnia moją duszę. Jego światło we mnie świeci. Myślę, mówię i działam z głębi swojego Centrum, w którym mieszka Bóg".
      Oto jest - dodałem - jedyny sposób na zaprowadzenie pokoju w tym niespokojnym świecie. Nie ma żadnego prawa, które mogłoby cię zmusić do nienawiści, rozgoryczenia czy lęku tylko dlatego, że jacyś politycy czy gazety to sugerują. Zawsze możesz uciec się do afirmacji: „Bóg myśli, mówi i działa przeze mnie". Musisz pamiętać, że żaden człowiek, okoliczności czy jakieś szczególne warunki nie zapewnią ci pokoju. Pokój znajdziesz tylko wtedy, gdy przejmiesz kontrolę nad swoimi myślami, słowami, czynami i reakcjami. Nie zapominaj, że to ty sam jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się w twoim umyśle.
       JAK MOGĘ ZNALEŹĆ POKÓJ?
      • Oto pytanie, które zadała mi pewna kobieta. „Jak mogę znaleźć pokój? - nie kryła swoich wątpliwości. - Ciągle czytam o gwałtach, morderstwach, włamaniach i korupcji ludzi zajmujących wysokie stanowiska". Moją odpowiedzią na jej pytanie było przypomnienie, że wszystko zmienia odpowiednie nastawienie. Podkreśliłem, że samotnie nie może zmienić świata, przeciwstawiając się społecznym patologiom, zbrodniom i brakowi człowieczeństwa w relacjach międzyludzkich. Może jednak zjednoczyć się czy zestroić z Nieskończoną Obecnością dzięki afirmacji

 Prawa umysłu
Spis treści


Rozdział I.
Podstawowa struktura i działanie umysłu 11
Sugestie i podświadomość • Dwie przeciwstawne sugestie • Sugestia przezwyciężyła chorobę morską • Przełam swoje uwarunkowania • W jaki sposób oczyścić swój umysł • Jak mogę znaleźć pokój? • Bogactwo było w jego umyśle • Spójrz w głąb siebie
Możesz się zmienić • Wznieś się ponad świat • Możesz przekroczyć siebie • Jak zmienił swoje życie • Zapamiętaj ważną prawdę • Alergia na sok pomarańczowy • Ważna prawidłowość
„To działa" • Twoja prawa ręka
Rozdział 2.
Uzdrawiająca moc umysłu 27
W czasach naszych przodków • Siła placebo • Centro Medico Del Mar Tijuana • Nakładanie rąk • Potęga wiary • Umysł wspomaga działanie leków • Wszechprzenikający Ojciec • Oczekuj bezpieczeństwa • Odkrył samego siebie • „Nie przypuszczałem, że jestem taki" • Nie walcz ze światem • Zapomnij o tym, co było
• Dwa światy • Pokój umysłu
Rozdział 3.
Tajemnica życiowego sukcesu 43
„Nie odniosłem sukcesu" • Prawo odwracalności • Skuteczna modlitwa • Niestosowne środki • Sukces w pracy nad sobą
Prezes wielkiej korporacji • Zamknięty i otwarty umysł
Źródło błogosławieństwa • Spełnione życie • Zastanów się, zanim coś powiesz • Zwycięstwo zasad • Dlaczego jej nie płacili
Pospolite przesądy • Prawo umysłu jest bezosobowe • Jesteś
potrzebny • Medytacja sukcesu
Rozdział 4.
Moc Ducha wyzwala z więzów śmierci 59
Prosta prawda • Boża miłość uzdrawia • To, co zrozumiał, odmieniło jego życie • Wewnętrzne znaczenie Złotej Reguły
„Próbowałem, ale nie potrafię" • Jak przekształcił swój umysł
Poznała sekret • Miłujcie się wzajemnie • To wyjaśnienie zmieniło jego życie • Połącz się z Nieskończonym • Pragnienie musi sięgnąć podświadomości • Miał zaniżone poczucie własnej wartości • Prześladowana przez lęki i poczucie winy • Podwójne „ja" • Droga do sukcesu
Rozdział 5.
Naucz nas się modlić 71
Jak doświadczyła iluminacji • święci świętych • Modlitwa pełna wiary • Jak modliła się za szwagra • Boże obietnice • Możesz być pośrednikiem Bożej mocy • Strzegą cię aniołowie • Czy jesteś wszechobecny? • Bliżej Boga • Jak to rozumieć • święty patron
• Możesz zbudować wspaniałą przyszłość • Sam kierujesz swoim życiem • Twój wiek to nie lata, które masz za sobą • Medycyna nie potrafi tego wyjaśnić • Jej problemem była religia
Rozdział 6.
Stając się duchowym człowiekiem 85
Możesz wzrastać • Zacznij wierzyć • Znaczenie Krwi Baranka
Cena, którą płacisz • Dlaczego był rozczarowany • Jak pokonał przygnębienie • Książę tego świata • Jak poradzić sobie z lękiem
Jest łatwiejszy sposób • Sekrety życia • Reakcja na czarnowidztwo • Mięczak udający twardziela • Nie porównuj się z innymi • Chciał zostać duchownym • Prawo przyczyny i skutku
• Lepsza przyszłość
Rozdział 7.
Wzory myślowe kształtują nasze życie 101
Służył umysłowo chorym • Moc naszych myśli • Gdzie są nieprzyjaciele • Dlaczego mu się nie wiodło • Medycyna psychosomatyczna • Dwie siostry • Władza umysłu • Mentalne i duchowe prawa rządzące życiem • Siła sugestii w procesie uzdrawiania
• Jesteś stworzony do wzrostu i rozwoju • Słowo stało się ciałem • Przełam mentalne blokady • Co p tym mówi stare przy słowie
Rozdział 8.
Spełniaj swe pragnienia 115
Twoje najskrytsze pragnienie • Twoje pragnienie pochodzi od Boga • Instynkt samozachowawczy • Pragnienie jest Bożym darem • Stłumienie pragnienia • Pragnął studiować • Wartość twoich pragnień • Jest odpowiedź • Zlota Reguła • Dostrzegła konkretną potrzebę • Jesteś potrzebny • Dwóch braci • Twórcza wyobraźnia • Marzyła o domu • Jest lepszy sposób • światło jest w tobie • Mentalny obraz jego córki • Zawsze coś sobie wyobrażasz • Niewłaściwe użycie wyobraźni • Doświadczył tremy • Stara mistyczna legenda
.
Rozdział 9.
Wyjaśnienie daje uzdrowienie 129
Wrzodotwórcze myśli • Zrozumiał swoją głupotę • Romans skończył się natychmiast • Uzdrowienie spontaniczne • Sparaliżowani od szesnastu lat • Samouzdrawianie • Otwarcie na sugestię
Wartość śmiechu • Nadciśnienie • Wyleczyła się z zazdrości
Przestała okradać samą siebie • Problem tkwił w nim • Poznaj przyczyny • Możesz sięgnąć do swych rezerw • Wyjątkowo podatna na wypadki
Rozdział 10.
Księga Życia 143
Jak działa twój umysł • Zmiana imienia • Jaka jest twoja wiara
Stworzony do zwycięstwa • Siedem pieczęci • Kim jesteś?
Odkryj siebie • Jezioro ognia
Rozdział 11.
Co tutaj robisz? 159
Znajdź swoje miejsce • Jej modlitwa • Żyj teraz • Chwila obecna
• Przestał obwiniać Opatrzność • Jedna Zasada • Przyczyna jej niepowodzeń • święte niezadowolenie
Rozdział 12.
Pojęcia szatan, diabeł, wąż i ich znaczenie 165
Oko skojarzono z diabłem • Bóg odwrócony do góry nogami
Wynalazek człowieka • Ból jako konsekwencja • Pokonywanie przeszkód • Upadek Lucyfera • Jedyna stwórcza Moc • Prawda was wyzwoli • Archanioł Lucyfer • Hebrajska symbolika związana z diabłem • Myśl jest kreatywna • śmierć nie istnieje • Życie pragnie się wyrazić • Fizyczna śmierć ciała • Pozytywne i negatywne • Oskarżyciel • Szatan • Życie i zło • Zerwij ze złem
Autosugestia
Rozdział 13.
Możesz kontrolować swoje lęki 179
Staw czoło swoim lękom • Sekretne miejsce • Biblijne techniki
Biblijny werset uratował jej majątek • Kto jest twoim panem?
Prawda cię wyzwoli • Używaj wyobraźni • Bóg nie jest istotą czasowo-przestrzenną • Bóg i dobro to synonimy • Modlitwa usuwa lęki • Niech Boża miłość podąża przed tobą
Rozdział 14.
Siła sugestii 193
Jak działa sugestia? • Twoja autosugestia • Niezwykłe właściwości podświadomości • Z wizytą u kahunów • Uzdrowiciele
Fetyszyści • Uzdrowicielskie praktyki północnoamerykańskich
Indian • Prawda jest wieczna • Przezwyciężanie alkoholizmu
Uwagi Darwina • Panowanie nad zwierzętami • Niezwykłe uzdrowienie • Paralitycy chodzą i biegają • Medyczne annały
Mąż cierpiący na „poranną chorobę"
Rozdział 15.
Małżeństwo, seks i rozwód 205
Dziewczyna wstaje z wózka inwalidzkiego • Dlaczego nie pomogła swej matce • Co masz robić, gdy się modlisz • Musisz chcieć być uzdrowiony • Dlaczego uważała się za winną rozwodu
Cytowała Ewangelię św. Mateusza • Bóg jest Miłością • Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela (Mt 19, 6) • Małżeństwo zawiera się w umyśle • Jedyny grzech i jego konsekwencje
Wystarczy, że mieszkamy razem • Z całą pilnością strzeż serca, bo życie ma tam swoje Źródło (Prz 4, 23) • Jak wygląda prawdziwe małżeństwo? • Wizyta w Londynie • Beznadziejna sytuacja małżeńska • Twoje ciało nie ponosi odpowiedzialności • Dlaczego tak go dręczyła • Powrócił do niej • Dyscyplinowanie umysłu

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj