KATEGORIE

Kategorie

Okładka książki Astrologia finansowa. Czas to pieniądz

Astrologia finansowa. Czas to pieniądz

Czas to pieniądz

x
x
Astrologia pomoże Ci nie tylko dokonywać trafionych inwestycji, ale i zakładać przynoszące zysk przedsiębiorstwa a także wchodzić w korzystne dla Ciebie spółki. Gwiazdy pomogą również w sprzedaży oraz kupnie mieszkania oraz ostrzegą przed pułapkami, na które mógłbyś być szczególnie podatny.

Astrologia finansowa, której poświęcony jest ten podręcznik, jest jedną z części ogromnego działu astrologii zwanego astrologią polityczną = mundialną.

Astrologia polityczna - zajmuje się przewidywaniami odnoszącymi się do państw, narodów, ich władców, głów państw, przywódców, prezydentów, polityków i mężów stanu, ale także organizacji, partii politycznych, korporacji, różnych przedsiębiorstw, instytucji finansowych, zarówno ich kondycji ekonomicznej, jak i sytuacji gospodarczo--ekonomicznej danego kraju.

Technika stosowana w astrologii mundialnej polega na ustaleniu miejsca i momentu początku danego państwa, instytucji, organizacji i obliczeniu na ten moment horoskopu „urodzeniowego", który następnie podlega analizie podobnej jak każdy horoskop natalny i stosowane są na nim wszelkie techniki prognostyczne.

Należy jednak zapoznać się z pewnymi zmodyfikowanymi znaczeniami: planet, domów, znaków, które są zgodne z opracowywanym horoskopem.

Do tego działu astrologii należą również wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa danego kraju czy państwa wynikające z jego polityki wewnętrznej czy zagranicznej - jak rebelie, strajki, wojny, a także wynikające z położenia geofizycznego danego obszaru związane z takimi zjawiskami jak wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami czy też z sytuacjami meteorologicznymi jak nieprzewidziane powodzie, śnieżyce, tajfuny lub trąby powietrzne.

W czasach silnie rozwijającego się rynku prywatnego, zakładania różnorodnych przedsiębiorstw, prywatnych banków, handlu, giełdy itp. pomocną może być właśnie astrologia finansowa, która w wielu przypadkach współdziała z astrologią horarną (odpowiadaj ącą na konkretne pytania) czy astrologią elekcyjną (przewidującą datę na pozytywne rozpoczęcie działalności gospodarczej w jakiejkolwiek dziedzinie).

O czym mówi nam astrologia finansowa?

Astrologia finansowa ma związek z zarabianiem pieniędzy i inwestowaniem pieniędzy.

Każdy z nas - w dostępny dla siebie sposób - dąży do zachowania zdrowia, zdobycia fortuny, szczęścia. Okazuje się, że często bogactwo jest najłatwiejsze do zdobycia.

Większość z nas utożsamia pieniądze z poczuciem bezpieczeństwa. W związku z tym, zadaniem astrologa jako konsultanta finansowego jest wskazanie swemu klientowi na podstawie horoskopu natalnego, jakie możliwości związane z pozyskaniem pieniędzy są w nim zawarte.

Nowy Międzynarodowy Słownik Webstera (Webster's New International Dictionary) - podaje następujące definicje:

a) pieniądze - coś, co zwyczajowo jest użyte jako środek wymiany, miara wartości... i może być jakąś arbitralną miarą własności różnego rodzaju bogactwa.

Z kolei w Słowniku Ekonomicznym Johna Blecka podano, że pieniądz - to środek wymiany i przechowywania wartości. Może mieć charakter gotówkowy, np. banknoty i monety, bądź bezgotówkowy, w formie zapisu na papierze np. depozyty bankowe. Pieniądzem były początkowo towary takie jak złoto lub srebro. Zanim wprowadzono system bicia pieniędzy, wartość takiego pieniądza towarowego była równa wartości surowca, z jakiego został wytworzony. Banknoty i monety są pieniądzem symbolicznym, którego wartość nominalna jest większa niż wartość surowców, z jakich są zrobione.

b) inwestycja — to inwestowanie pieniędzy lub kapitału w pewien gatunek, rodzaj nieruchomości dla uzyskania dochodu lub profitu; suma inwestowana lub nabyta nieruchomość.

c) finanse - naukowe i praktyczne podwyższenie i wydatkowanie publicznych dochodów; zarządzanie monetarnymi sprawami, szczególnie tymi, które obracają dużymi sumami lub inwestują fundusze.

d) spekulacje - działanie spekulacyjne przez zajęcie się biznesem w sposób niezwykły lub podzielanie poglądu zyskania profitu raczej z przypuszczalnych fluktuacji cen niż zarobków z regularnego handlu lub wciągnięcie się w biznesowe przedsięwzięcie podejmujące niezwykle wysokie ryzyko dla szansy niezwykle wysokiego zysku lub profitu.

W Słowniku Ekonomicznym Johna Blecka podano, że spekulacja -to działalność ekonomiczna prowadzona dla zysku z przewidywanych zmian cen dóbr, aktywów lub walut. Większość tych transakcji można traktować jako spekulacyjne, jednak termin ten jest zarezerwowany dla transakcji, które głównie są motywowane spodziewanym dużym zyskiem kapitałowym. Spekulanci kupują dobra i aktywa, mimo że ich nie potrzebują, oczekując wzrostu cen. Motyw spekulacyjny przetrzymywania pieniędzy zakłada, że część aktywów - większa niż zwykle - trzyma się w pieniądzu, jeśli jest przewidywany spadek cen obligacji. Natomiast w przypadku wzrostu cen obligacji mniej opłacalne jest przetrzymywanie aktywów w formie pieniężnej.

Jedna ze znanych amerykańskich astrologicznych konsultantek finansowych - Evangeline Adams - stwierdziła, że „Millionaires don't hire astrologers; billionaires do" (milionerzy nie wynajmują astrologów, ale bilionerzy - tak).

Astrolodzy, którzy udzielają regularnie konsultacji finansowych swoim klientom, są zwykle bardzo dobrze zaznajomieni z horoskopem natalnym danej osoby, zatem wiedzą, czy ma ona predyspozycje do „robienia" (zarabiania) pieniędzy i w jakiej dziedzinie; np. czy na handlu nieruchomościami, czy na interesach wiązanych, czy na rynku papierów wartościowych lub na jakimkolwiek innym polu.

Większość konsultantów przewiduje raczej ogólne trendy w dziedzinie finansów niż zajmuje się detalami, choć wielu ma swoje ulubione dziedziny zainteresowań jak interesy wiązane, gospodarka rynkowa, handel nieruchomościami, giełda papierów wartościowych itp.

Wszyscy opierają się w swych prognozach na astrologicznych cyklach czasu, czyli Tranzytach.

Każdy makler giełdowy wie, że niektórzy inwestorzy mają szczególne szczęście do spraw, w które inwestują. Będący obeznanym z nadzwyczajnym szczęściem danego inwestora makler może użyć jego/jej inwestycji jako „przewodnika" na rynku.

W ludzkiej naturze leży gromadzenie dóbr dla poczucia bezpieczeństwa u jednych, dla innych dla statusu, siły, pewności siebie czy samozadowolenia.

Zdrowa równowaga pomiędzy wydawaniem, oszczędzaniem i inwestowaniem byłaby idealna, i choć łatwa dla jednych, to dla drugich trudna.

Horoskop natalny każdego z Was zawiera wszelkie dane odnośnie Waszych spraw finansowych od predyspozycji do zarabiania, przez potencjalne źródła dochodów, a nawet bogactwa, poprzez silę pieniądza lub jego słabość, aż do możliwości dziedziczenia po rodzinie, krewnych, przyjaciołach.

Rozpatrując dokładnie horoskop można opracować finansową strategię.

Np. dane dotyczące spraw finansowych często odnoszą się do takich planet jak: Jowisz, Saturn i Wenus oraz do domów - 2., 5. i 8. Władcy tych domów lub planet w nich zawartych w mocnych wzajemnych aspektach mogą być wskaźnikiem powodzenia w spekulacjach lub inwestycjach. To samo dotyczy Słońca lub władcy horoskopu.

Saturn w 2. lub 8. domu może wskazywać na osobę, która jest skłonna ciężko pracować i która może odnieść sukces dzięki wykorzystaniu własnej energii i talentu.

Neptun w 5. domu często pokazuje spekulanta, kombinatora lub hazardzistę, który także pragnie wygrać na loterii, ale Saturn w 5. domu wskazuje kogoś, kto bardzo uważnie spekuluje i nie ryzykuje bezmyślnie. Wenus w 2. domu lub 8. domu — generalnie sygnalizuje osobę, która ma szczęście w większości spraw finansowych.

„Astrologia finansowa" oddana do rąk czytelników zainteresowanych tą gałęzią wiedzy nie należy do podręczników „łatwych", niemniej jednak, każdy może w mniejszym lub większym stopniu skorzystać z zawartych w niej informacji, mimo że nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z tą obszerną dziedziną.

Najlepiej byłoby, gdyby osoba zainteresowana astrologią finansową była sama z wykształcenia ekonomistą, niemniej jednak, również laicy w tej zawiłej dziedzinie będą mogli swobodnie posłużyć się podręcznikiem, który pod względem tematycznym składa się z kilku części, a są to:

 • krótki zarys podstawowych elementów zawartych w horoskopie,
 • obszerna część, która pozwala na interpretacje wszystkich danych związanych z zagadnieniem finansów zawartych w horoskopie natalnym,
 • informacje dotyczące handlu nieruchomościami,
 • informacje dotyczące zakładania spółek, korporacji, towarzystw,
 • zagadnienia związane z inwestowaniem,
 • elementy ekonomii w świetle astrologii, w tym wskazówki dotyczące przewidywania popytu i podaży, układu kosztów i cen.

W podręczniku sporo miejsca poświęcono przedstawieniu licznych horoskopów ludzi o światowym rozgłosie, którzy osiągnęli sukces materialny dzięki własnej inicjatywie i zdolności bądź poprzez dziedziczenie, a w horoskopach których taka możliwość jest wyraźnie wskazana. Należy pamiętać, że „praktyka czyni mistrza", zatem im więcej horoskopów przebadamy, tym łatwiej przyjdzie nam interpretacja ich pod względem spraw finansowych.

Jak wspomniano uprzednio, astrologia finansowa obejmuje wiele różnych zagadnień, które nie sposób omówić w jednym podręczniku. Dodatkowo na naszym rynku nie ma dostępnej literatury astrologicznej poświęconej temu zagadnieniu i ktokolwiek chciałby zgłębić swą wiedzę w tym kierunku, zmuszony jest sięgnąć po obszerną literaturę obcojęzyczną, głównie amerykańską, angielską, niemiecką itp.

Bibliografię, z której korzystała autorka, podano na końcu podręcznika.

Fragment książki Astrologia finansowa - wprowadzenie
Astrologia finansowa
Spis treści:


 • Wprowadzenie
 • Część I. Podstawowe elementy zawarte w horoskopie
 • Część II. Interpretacja danych związanych z zagadnieniem finansów zawartych w horoskopie natalnym
 • Część III. Nieruchomości
 • Część IV. Zakładanie spółek, towarzystw, przedsiębiorstw, korporacji
 • Część V. Inwestowanie
 • Część VI. Elementy ekonomii w świetle astrologii
 • Część VII. Dodatek - Interpretacja horoskopów natalnych zróżnicowanych tematycznie
 • Tranzyty
 • Bibliografia
Jurek, ocena: 5/5
2012-01-07
Ta książka pokazała mi, że pieniądze leżą na chodniku. Trzeba jednak skorzystać ze światła gwiazd by je dostrzec. Od zawsze interesowałem się horoskopami lecz po raz pierwszy udało mi się trafić na publikację poświęconą temu, wokół czego tak naprawdę kręci się ten świat - pieniądzom. Skoro gwiazdy wpływają na każdy aspekt naszego życia, to i na nasz dobrobyt, nieprawdaż? Autorka pokazuje, że tak się właśnie dzieje. Dzięki tej książce dowiedziałem się, w jakie interesy wchodzić, jakich unikać i co tak naprawdę oznacza dla mnie dobrobyt. Polecam każdemu, komu ciągle jest za mało... zielonych.
 
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj