KATEGORIE [rozwiń]
Okładka książki Wieloletnie rośliny energetyczne

79,00 zł 58,06 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Przewiduje się, że XXI wiek stanie się wiekiem biologii. Zwiększające się zapotrzebowanie na energię odnawialną, produkty biodegradowalne oraz konieczność rewitalizacji gospodarki wiejskiej sprawiły, że opracowanie produkcji biomasy jako wsadu do wytworzenia bioenergii i bioproduktów stało się priorytetem w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Biomasa stopniowo będzie zastępować więc ropę naftową oraz inne paliwa kopalne.Nowa seria książek Technologie energii odnawialnej ma uświadomić Czytelnikom, jak istotne są te źródła energii.W książce Wieloletnie rośliny energetyczne zostały zamieszczone wybrane informacje dotyczące ogólnej charakterystyki roślin energetycznych, ich biologii oraz agrotechniki, a także energetycznych, środowiskowych i ekonomicznych aspektów produkcji biomasy.SPIS TREŚCIWSTĘPRozdział 1. Ogólna charakterystyka roślin energetycznych1. 1.1. Wieloletnie rośliny energetyczne ich podział i produkcja w Polsce2. 1.2. Czynniki warunkujące produkcyjność roślinRozdział 2 KRZEWY I DRZEWA2.1. Zagadnienia ogólne2.2. Wierzba2.2.1. Charakterystyka botaniczna2.2.2. Dobór gatunków i odmian2.2.3. Wymagania klimatyczno-glebowe2.2.4. Technologia uprawy2.2.5. Produkcyjność2.2.6. Aspekty środowiskowe uprawy Salix L.2.2.7. Opłacalność uprawy2.2.8. Energochłonność uprawy2.3 Topola2.3.1. Charakterystyka botaniczna2.3.2. Dobór gatunków i odmian2.3.3. Wymagania klimatyczno-glebowe2.3.4. Technologia uprawy2.3.5. Produkcyjność2.3.6. Opłacalność uprawy2.3.7. Energochłonność uprawy2.4. Robinia akacjowa2.4.1. Charakterystyka botaniczna2.4.2. Dobór gatunków i odmian2.4.3. Wymagania klimatyczno-glebowe2.4.4. Technologia uprawy2.4.5. Produkcyjność2.4.6. Opłacalność uprawy2.4.7. Energochłonność uprawyRozdział 3 TRAWY3.1. Zagadnienia ogólne3.2. Miskant3.2.1. Charakterystyka botaniczna3.2.2. Dobór gatunków i odmian3.2.3. Wymagania klimatyczno-glebowe3.2.4. Technologia uprawy3.2.5. Produkcyjność3.2.6. Opłacalność uprawy3.2.7. Energochłonność uprawy3.3. Spartina preriowa3.3.1. Wstęp3.3.2. Charakterystyka botaniczna3.3.3. Wymagania klimatyczno-glebowe3.3.4. Technologia uprawy3.3.5. Nawożenie3.6. Zbiór3.8. Właściwości fizykochemiczneRozdział 4 BYLINY4.1. Zagadnienia ogólne4.2. Ślazowiec pensylwański4.2.1. Charakterystyka botaniczna4.2.2. Dobór gatunków i odmian4.2.3. Wymagania klimatyczno-glebowe4.2.4. Technologia uprawy4.2.5. Produkcyjność4.2.6. Opłacalność uprawy4.2.7. Energochłonność uprawyRozdział 5 BIOMASA I BIOPALIWA STAŁE5.1. Akty prawne5.2. Biomasa stała. Terminologia, definicje, określenia5.3. Biomasa stała. Pobieranie i przygotowanie prób do analiz5.3.1 Pobieranie prób biomasy stałej5.3.2 Przygotowanie próbki ogólnej i próbki laboratoryjnej5.4. Biomasa stała. Metody oznaczeń5.4.1 Oznaczanie wilgotności5.4.2 Oznaczanie zawartości popiołu5.4.3 Oznaczanie wilgotności, części lotnych, węgla związanego oraz popiołu analizatorem termograwimetrycznym5.4.4 Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i siarki5.4.5 Oznaczanie zawartości azotu5.4.6 Oznaczanie zawartości chloru5.4.7 Obliczanie zawartości tlenu5.4.8 Oznaczania gęstości właściwej i nasypowej5.4.9 Oznaczanie wartości opałowej górnej5.4.10 Obliczanie wartości opałowej dolnej5.4.11 Określanie współczynnika jakości paliwaRozdział 6 LITERATURA
Okładka książki Kalendarz 2014 TIK wkładka
nowość

6,45 zł 4,74 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

TIK-wkładka układ kalendarium - tydzień na stronie
Okładka książki Katechizm GIM  3 Chodźmy razem WAM

18,00 zł 16,28 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum
Okładka książki Muzeum Narodowe w Krakowie i Kolekcja..+ etui

239,00 zł 175,64 zł


Tom ten prezentuje najcenniejsze dzieła malarstwa z najstarszych polskich muzeów: Muzeum Narodowego w Krakowie (rok założenia 1879) oraz zapoczątkowanej na przełomie XVIII i XIX wieku w Puławach Kolekcji Książąt Czartoryskich. Zbiory te pozwalają dokładnie prześledzić ewolucję malarstwa polskiego, a także zawierają wiele bardzo cennych dzieł mistrzów europejskich, w tym słynną Damę z łasiczką Leonarda da Vinci. Autorami tekstów są kustosze i pracownicy naukowi obydwu muzeów. Każdy kolejny rozdział to wnikliwy esej o malarstwie danego okresu ilustrowany dziełami pochodzącymi zarówno ze stałych ekspozycji, jaki i z nieudostępnianych zwiedzającym zasobów magazynowych. Powstał w ten sposób najobszerniejszy i najbardziej kompetentny album krakowskich obrazów, eksponowanych we wszystkich oddziałach MNK. Wersja w futerale.
Okładka książki Wielka Enc. Jana Pawła II - Abp Stanisław Dziwisz

15,00 zł 11,02 zł


Wielka Encyklopedia Jana Pawła II Nr. 60 - Arcybiskup Stanisław Dziwisz ""Prawdziwym problemem świętości chrześcijańskiej nie jest wybór postawy wobec świata, ale rozpoznanie Czegoś, co się wydarzyło i co zostało nam dane i co zmienia nam każdego dnia zachowanie i oblicze"". ks. Luigi Giussani
Okładka książki Wielki kawalarz polski br

25,90 zł 19,03 zł


Książka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy uwielbiają opowiadać dowcipy, ale niekoniecznie chcą zaprzątać sobie nimi głowę. W \Kawalarzu\"" zebrano dowcipy na każdą okazję i dla każdego.
Okładka książki Uczę sie modlić. Aniele Boży, stróżu mój

7,25 zł 5,33 zł


Seria „Uczę się modlić” to pięknie ilustrowane podręczniki modlitwy dla najmłodszych. Każdy zawiera modlitwę, ilustracje, propozycje zabawy („modlimy się ustami, rękami i oczami”) oraz słowo kierowane do rodziców i opiekunów.
Okładka książki Kroniki Historii Kosmicznej Tom 1 Księga Tronu

49,00 zł 36,01 zł


KSIĘGA TRONU Prawa Czasu i przekształcenie umysłu ludzkiego Fragment Kroniki Historii Kosmicznej Historia Kosmiczna jest zstąpieniem Absolutu, pozytywną strukturą, dostosowaną do warunków Zamknięcia Cyklu. Gdy spotykamy się z nią po raz pierwszy, w istocie mamy do czynienia z konfrontacją z naszymi własnymi, niepotwierdzonymi założeniami, które dotyczą rzeczywistości. Dlatego najlepiej zawiesić swój umysł, gdy stykamy się z tą wiedzą. Chodzi o umysł konceptualny, wiedzę nabytą, umysł odziedziczony w momencie narodzin - trzeba zawiesić jego działanie i ćwiczyć się w sztuce utrzymywania tego stanu rzeczy. Należy szkolić się w sztuce blokowania umysłu, stosując techniki medytacyjne. Trzeba też uznać fakt, że pewne myśli, będące rezultatem przyzwyczajeń, pojawiają się niezależnie od ciebie i są swoistym filtrem, który zaburza odbiór rzeczywistości. Ważne, aby zrozumieć, iż tego rodzaju myśli oraz twoje pojmowanie rzeczywistości będące rezultatem przyzwyczajeń to złudzenie, które, choć występuje odruchowo, pozostaje tylko złudzeniem. Trzeba sobie uświadomić, że złudzenia te automatycznie i nieświadomie pojawiają się na ekranie naszej percepcji rzeczywistości na jawie i w związku z tym nasze zachowanie staje się tylko funkcją pewnych myśli i schematów, z których nie zdajemy sobie sprawy. Jedynie wtedy, gdy zdołamy w pełni to pojąć, możemy próbować formułować nowe myśli albo nową wizję rzeczywistości. Historia Kosmiczna prezentuje całkiem nowy model rzeczywistości, nową galaktykę i nową metodę wiedzy, należy zatem być świadomym pewnych subtelnych kwestii - natury umysłu, tego, co jest postrzegane, i sposobu, w jaki umysł przetwarza informacje. Wszystko rozpoczyna się od powstrzymania umysłu i uzmysłowienia sobie, że składa się on z nieskończenie wielu wskazówek i idei, które mogą być ze sobą powiązane lub nie i które opierają się na niepotwierdzonych założeniach dotyczących rzeczywistości. Musisz te założenia zbadać. Musisz je zrozumieć i zdać sobie sprawę, że jeśli sam chcesz coś wnieść do nowego modelu świata, powinieneś najpierw wydostać się z kręgu tych założeń. Musisz zrzucić kajdany obecnego wyobrażenia świata, które ciążą na twoim sposobie myślenia i postrzegania. Tylko dzięki temu naprawdę przygotujesz się do rozważań nad nową perspektywą i nowym modelem rzeczywistości. Nieodłącznymi elementami tego procesu są dyscyplina i wysiłek. Ewolucja dokonuje się wskutek wysiłku. Wysiłek jest ewolucją. Rozwijasz swój umysł przez wysiłek zmierzający ku osiągnięciu dyscypliny i wiedzy. Musisz starać się nieustannie, nie możesz przestać. Żadna forma dyscypliny nie ma końca. Dopóki nie zrozumie się tego w sposób jasny i właściwy, trudno będzie osiągnąć pełne zrozumienie Historii Kosmicznej. Jak można dostrzec, czym jest rzeczywistość, jeśli nie kontroluje się własnego umysłu? Dzięki konsekwentnemu wysiłkowi i stosowaniu dyscypliny Historia Kosmiczna zaczyna mieć narastający efekt jakościowy, co stopniowo wznosi naszą codzienną świadomość na poziom czwartowymiarowej percepcji rzeczywistości, w której wszystko wydaje się wyłaniać ze snu i z przestrzeni, a ćwiczenie kosmicznych doznań i percepcji przychodzi znacznie łatwiej. Sam ten proces to efekt Historii Kosmicznej. Rozumiemy przez to, że słowa czy też wyrażenie „Historia Kosmiczna" odnoszą się do pewnego rodzaju doświadczenia psychicznego, jakości i stanu umysłu kosmicznego pola percepcji. Powyższe rozważania mają jedynie pomóc w dotarciu do punktu, w którym sam będziesz mógł zrozumieć i uświadomić sobie fakt, że doświadczamy formy rzeczywistości radykalnie „nowszej" niż cokolwiek, co dotąd zostało zaprezentowane gatunkowi ludzkiemu. Ważne, by wiedzieć, jak postrzegać nowe wzory informacyjne Historii Kosmicznej w sposób receptywny - tak, by mogły wywrzeć na tobie wrażenie i zostawić w tobie trwały ślad. Kroniki Historii Kosmicznej Tom I Spis Treści Wprowadzenie przygotowanie czytelnika do lektury kronik Historii kosmiczne przedmowa filozofia historii kosmicznej wstęp geneza historii kosmicznej część I opowieść rozdział I czym jest historia kosmiczna? rozdział 2 historia kosmiczna, prawo czasu i ład synchroniczny rozdział 3 człowiek planetarny część II historia kosmiczna jako system wiedzy ROZDZIAŁ 4 JOGA TRANSFORMACJA i historia kosmiczna rozdział 5 czarodziejska percepcja całości ciała a joga rozdział 6 geneza i znaczenie życia czym jest nauka kosmiczna? część III nowe modele rzeczywistości rozdział 7 potrójny model wszechświata rozdział 8 kosmologia czasu - cztery filary rozdział 9 symultaniczny model wszechświata część IV noosfera: nowa świadomość ziemi rozdział 10 noosfera zdefiniowana l UŚWIADOMIONA rozdział 11 paranormalność wielowymiarowa i nauka kosmiczna rozdział 12 magija ceremonialna rozdział 13 synteza znaczenie liczby 7 i przegląd siedmiu tomów glosariusz kluczowych pojęć
Okładka książki Albo albo Neokultura

22,00 zł 16,60 zł


Chrystus - sędzia świata Nowa kultura Arabów Mistyka - terapia ducha
Okładka książki 55 piosenek biesiadnych

11,90 zł 8,75 zł


Wspólne śpiewanie przy ognisku, na weselu, czy też na zwyczajnej biesiadzie to nasza narodowa tradycja. W tym śpiewniku znajdziesz nie tylko teksty odpowiednich do każdej sytuacji piosenek, ale także chwyty na gitarę i na instrumenty klawiszowe. Dzięki temu będziesz mógł sprawić, że chwile z piosenką staną się jeszcze barwniejsze.
Okładka książki Przysmaki dziwaki - Figurki . LIWONA

3,90 zł 2,87 zł


Przepisy przedstawione w tej książeczce mają posłużyć dzieciaczkom do stworzenia smacznych potraw, które zarazem dają dużo radości i satysfakcji z racji ich niezwykłego wyglądu. Potrawy nie są trudne do wykonania, a najważniejsza jest tu wspólna, rodzinna zabawa przy ich tworzeniu. Do wykonania potraw wystarczą podstawowe narzędzia, jakimi posługujemy się na co dzień w kuchni, a produkty, z których wykonujemy potrawy, dostępne są niemal we wszystkich sklepach spożywczych. Można również używać zamienników - wszystko zależy od naszej wyobraźni. Zapraszamy zatem do zabawy w "czarodziejską kuchnię"!
Okładka książki Terapia poznawcza uzależnień

59,00 zł 47,47 zł


Podręcznik proponuje dobrze udokumentowany psychospołeczny model leczenia zaburzeń związanych z uzależnieniami. Książka w wyczerpujący i przystępny sposób wyjaśnia model poznawczy uzależnienia, specyfikę studium przypadku, kierowanie relacją terapeutyczną i strukturę sesji terapeutycznych. Przedstawia sposoby zaznajamiania pacjentów z modelem i procedurami terapii oraz uczenia ich jak radzić sobie z głodem narkotyków i alkoholu. Opisuje specyficzne strategie oraz techniki poznawcze i behawioralne, a także metody pracy z pacjentami, u których współwystępują inne problemy, na przykład depresja, lęk, niska tolerancja frustracji, złość i zaburzenia osobowości. Autorzy podejmują też tak ważne zagadnienia, jak radzenie sobie z kryzysem i profilaktyka nawrotów. Ważnym aspektem modelu poznawczego jest możliwość łączenia występujących w nim technik z innymi modelami terapii uzależnień, takimi jak AA czy budowanie wsparcia rodzinnego lub sieci wsparcia społecznego. American Journal of Psychiatry Warto korzystać z tego opracowania i polecać je innym jako bogaty w treści przewodnik po praktyce klinicznej (?). Wzbogacona informacjami na temat rezultatów terapii, ta mądra i niosąca nadzieję książka w ogromnym stopniu przyczyni się do włączenia terapii poznawczej do programów leczenia uzależnień Contemporary Psychology W książce znajdziemy sposoby zastosowania terapii poznawczej w leczeniu uzależnień proponowane przez Aarona Becka i poszerzone o klarowne i szeroko opisane połączenie teorii z praktyką. General Hospital Psychiatry
Okładka książki Bajkowy przewodnik dla dzieci Karpacz

37,35 zł 27,45 zł


Bajkowy przewodnik dla dzieci opowieściami o przygodach karkonoskich skrzatów prowadzi po ciekawych i magicznych miejscach Karpacza, pokazując go najmłodszym turystom. Dla maluchów porcja dobrej lektury, nalepki do zbierania, ciekawostki, zagadki, kolorowanki, zaproszenie na obiady, deserki i atrakcje specjalnie dla dzieci. Dla rodziców - pomoc w organizacji wypraw i informacje. Po szlaku prowadzi prawdziwa mapa i znakowany "stópkami skrzacików" szlak turystyczny.
Okładka książki Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1984-1990 Przerwana historia ilustrowanej bibuły

40,95 zł 30,90 zł


Książka poświęcona jest wydawanemu w okresie stanu wojennego w "drugim obiegu" "Przeglądowi Wiadomości Agencyjnych" ("PWA"), potocznie zwanemu "Pawiem". Zawiera relacje twórców i redaktorów "PWA", współpracujących z pismem fotografików i drukarzy. "PWA" był jedyną gazetką "drugiego obiegu" ilustrowaną zdjęciami oraz rysunkami wyśmienitych satyryków. Drugim wyróżnikiem "Pawia" był jego konsekwentny obiektywizm w sferze informacji oraz pełny pluralizm w sferze publicystyki. Przez sześć lat ukazywania się "PWA" wydano 230 numerów tygodnika, nakład dochodził do 30 tys. egzemplarzy. Publikacja zawiera zdjęcia i wybór stron "PWA", które pokazują atmosferę tamtych czasów, stan ducha i poglądy osób, które współtworzyły środowisko "Pawia". O tej udanej próbie normalności w nienormalnych czasach piszą m.in.: S. Domagalska, A. Lompart, J. Bryłowski, J. Doktór, G. Eberhardt, K. Gebert, W. Giełżyński, E. Skalski. Książka zawiera także szkic A. Friszkego "Bibuła - sto lat doświadczeń". Patronat: Narodowe Centrum Kultury
Okładka książki Przysmaki dziwaki - Tosty . LIWONA

3,90 zł 2,87 zł


Poradnik jak przygotować ciekawe przysmaki dla najmłodszych: kanapki-lew, serce, zając, biedronka, gniazdko i wtyczka.
Okładka książki Przysmaki dziwaki - kanapki . LIWONA

3,90 zł 2,87 zł


Poradnik jak przygotować ciekawe kanapki dla najmłodszych, w postaci zwierząt: skorpion, miś, wilk, krowa, żmija.
Okładka książki Religia 1 karty pracy

19,90 zł 14,62 zł


Karty pracy dla klasy 1 gimnazjum
Okładka książki Kolędnik rodzinny + CD

13,90 zł 10,22 zł


Kolędnik rodzinny powstał z myślą o wspólnym rodzinnym kolędowaniu podczas świętowania uroczystości Bożego Narodzenia. Jest to zbiór najpopularniejszych kolęd i pastorałek. Przy każdej z nich znajdują się gitarowe chwyty, aby domowe śpiewanie było pełniejsze i weselsze.
Okładka książki Miłość nigdy nie ustaje

24,15 zł 17,75 zł


Album ten to elegancki, niezobowiązujący prezent dla PAŃSTWA MŁODYCH. Będzie on dla obdarowanych niezwykłą pamiątką niezwykłego wydarzenia, jakim jest zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego. Jest w nim miejsce na zdjęcia. Może być także przewodnikiem na NOWEJ DRODZE ŻYCIA. Zawiera piękne i przydatne dla małżonków cytaty z Pisma Świętego oraz słowa Jana Pawła II i innych autorów. Zawiera też piękne, wzruszające modlitwy, dobrane odpowiednio na różne okazje. Mąż, żona czy oboje razem z pewnością chętnie będą sięgać po te teksty w ciągu kolejnych lat wspólnego życia...
Okładka książki Legendy Polskie tomik II. W baśniowym ogr. LIWONA

10,00 zł 7,35 zł


Spis treści: - O śpiących rycerzach w Tatrach - O królu Popielu - Bazyliszek - Kwiat Paproci - Poznańskie Koziołki - Smok wawelski.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka