KATEGORIE [rozwiń]

Marek Tokarz

Okładka książki Argumentacja. Perswazja. Manipulacja.

69,00 zł 45,22 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Znakomity podręcznik, który każdego wprowadzi w tajniki trudnej sztuki komunikowania się. Autor potraktował to zagadnienie wszechstronnie i w sposób niezwykle przystępny przedstawił zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne. Zainteresowany czytelnik może zatem przeczytać książkę w całości (co na pewno się zdarzy studentom zmagającym się z teorią komunikacji) lub sięgnąć do wybranych rozdziałów, żeby dowiedzieć się na przykład, jak zdobyć pracę, poprowadzić przesłuchanie czy negocjacje z terrorystami, bądź też – po prostu – jak skutecznie porozumiewać się z innymi, aby osiągnąć pożądany efekt. Warto przy tym zaznaczyć, że lektura to lekka, łatwa i przyjemna, ponieważ niekwestionowaną zaletą tej książki są liczne anegdoty i błyskotliwe puenty. Publikacja ta z pewnością stanie się obowiązkową lekturą dla studentów, dziennikarzy oraz polityków. Autor rozwija takie zagadnienia, jak sztuka argumentowania i dyskutowania, perswazja, komunikacja niewerbalna i umiejętność czytania między wierszami. Zajmuje się także technikami manipulacyjnymi, mechanizmami zmian postaw oraz technikami wywierania wpływu na ludzi. Wiele miejsca poświęca zagadnieniom kłamania i oszukiwania, technikom przesłuchania i negocjacjom kryzysowym, a także innym kwestiom praktycznym. Książka składa się z 15 wykładów, a poszczególne rozdziały mogą być czytane w dowolnej kolejności.Argumentacja, perswazja, manipulacjaSpis treści Wykład 1. Komunikacja - wstępne pojęcia i klasyfikacje Wykład 2. Zawartość informacyjna komunikatu 2.1. Literalna treść wypowiedzi 2.1.1. Dygresja: Jak się obrażać 2.2. Rola kontekstu 2.3. Zasada ekonomii w komunikacji 2.3.1. Dygresja: Jak rodzą się słowa 2.4. Komunikaty i sytuacje komunikacyjne 2.5. Interpretacja wadliwego komunikatu 2.5.1. Dygresja: Dawkowanie uprzejmości 2.6. Filtry komunikacyjne - pełność i spójność 2.7. Luki konwersacyjne Wykład 3. Podtekst i komunikacja niedosłowna 3.1. Znaczenie dosłowne i niedosłowne 3.1.1. Dygresja: Dlaczego nie aresztowano ministra? 3.2. Aluzja, ironia, metafora 3.2.1. Dygresja: Styl aluzyjny 3.3. Metafora jako sposób pojmowania świata - teoria Lakoffa i Johnsona 3.4. Przesyłanie podtekstu w dialogu - teoria Grice’a 3.4.1. Dygresja: Jak się wyłgać od odpowiedzi 3.5. Komizm Wykład 4. Sztuka wnioskowania 4.1. Struktura komunikatu werbalnego 4.2. Kategorie składniowe 4.3. Schematy zdaniowe 4.4. Podstawy klasycznej logiki zdaniowej 4.5. Wnioskowania dedukcyjne niższych rzędów 4.6. Logika nazw 4.7. Logika predykatów 4.8. Wnioskowania dedukcyjne wyższych rzędów Wykład 5. Sztuka argumentacji 5.1. Rys historyczny 5.2. Przykłady argumentów 5.3. Struktura argumentu potocznego 5.4. Ocena argumentu – zasady ogólne 5.5. Obliczanie stopnia akceptowalności tezy 5.6. Ocena argumentów w praktyce Wykład 6. Sztuka dyskutowania 6.1. Spór słowny - uwagi ogólne 6.2. Argumenty i kontrargumenty w dyskusji 6.3. Formalne teorie dyskusji 6.4. Typowe błędy w argumentacji 6.4.1. Generalizacja 6.4.2. Brak związku logicznego 6.4.3. Użycie błędnych schematów rachunku zdań 6.4.4. Błędy kwantyfikacji i modalności 6.4.5. Błędy związku przyczynowo-skutkowego 6.4.6. Równia pochyła 6.4.7. Argument z autorytetu 6.4.8. Niejasność i wieloznaczność 6.4.9. Błędne koło 6.5. Nieuczciwe chwyty w dyskusji 6.5.1. Przytyki osobiste 6.5.2. Fałszywa przesłanka 6.5.3. Argumentacja pozorowana 6.5.4. Celowe irytowanie przeciwnika 6.5.5. Nieobiektywne oceny 6.5.6. Przerzucenie ciężaru dowodu Wykład 7. Perswazja 7.1. Wypowiedź jako działanie - teoria Austina i Searle'a 7.2. Pojęcie perswazji 7.3. Kontekst i skutek wypowiedzi 7.4. Proste akty perswazyjne 7.5. Skuteczność prostych aktów perswazyjnych 7.6. Cel minimalny i znaczenie perswazyjne wypowiedzi 7.6.1. Dygresja: Jak nudzić 7.7. Perswazja jako proces 7.7.1. Dygresja: Jak się maskować 7.8. Osiągalność celów Wykład 8. Dwutorowość procesu perswazyjnego 8.1. Wprowadzenie 8.2. Badania doświadczalne nad perswazją 8.3. Dwutorowość perswazji i tak zwany model ELM 8.4. Centralne kategorie teoretyczne ELM 8.5. Podstawowe postulaty ELM 8.6. Fundament empiryczny ELM Wykład 9. Naiwne taktyki manipulacyjne - 1. Presja i szantaż 9.1. Perswazja bezpośrednia i pośrednia 9.2. Presja w komunikacji międzyludzkiej 9.3. Szantaż i jego odmiany 9.4. Struktura szantażu 9.5. Obrona przed presją i szantażem 9.5.1. Zdarta płyta 9.5.2. Gra na zwłokę 9.5.3. Przedefiniowanie sytuacji 9.5.4. Przyjęcie szantażu 9.6. Problemy etyczne Wykład 10. Naiwne taktyki manipulacyjne - 2. Kłamstwo 10.1. Wprowadzenie 10.2. Kłamstwo - problemy pojęciowe 10.3. Wykrywanie kłamstwa - rys historyczny 10.4. Wykrywanie kłamstwa - aspekty logiczne 10.5. Warunki stosowalności logicznych kryteriów prawdy Wykład 11. Czynnik psychologiczny w perswazji 11.1. Perswazja a manipulacja 11.2. Mechanizm wzajemności 11.2.1. Dygresja: Jak być niewdzięcznym 11.3. Mechanizm konsekwencji 11.4. Mechanizm konformizmu 11.4.1. Dygresja: Efekt stada 11.4.2. Dygresja: Jak popełniać gafy 11.5. Mechanizm sympatii 11.5.1. Dygresja: Jak nie krytykować 11.6. Mechanizm autorytetu 11.6.1. Dygresja: Efekt pasterza 11.7. Mechanizm niedostępności 11.8. Inne wybrane techniki perswazyjne 11.8.1. Kontrast 11.8.2. Racjonalizacja 11.8.3. Kompromis 11.8.4. Wiarygodność 11.8.5. Relaks 11.8.6. Powtarzanie Wykład 12. Komunikacja niewerbalna 12.1. Przekaz językowy a przekaz niewerbalny 12.2. Typy sygnałów niewerbalnych 12.3. Ogólne zasady interpretacji sygnałów niewerbalnych 12.4. Sygnały cech nadawcy i jego nastawienia do odbiorcy 12.5. Proksemika i zależności grupowe 12.6. O tak zwanych niewerbalnych oznakach fałszu 12.7. Niebezpieczeństwa amatorskich prób wykrywania kłamstwa Wykład 13. Manipulacje komunikacyjne w praktyce - 1. Przesłuchanie podejrzanego 13.1. Przesłuchanie jako zdarzenie komunikacyjne 13.2. Struktura przesłuchania 13.3. Podstawowe taktyki werbalne w przesłuchaniu 13.3.1. Oskarżenie 13.3.2. "Rozgrzeszenie" 13.3.3. "Usprawiedliwienie" 13.3.4. Prowokacja 13.4. Pomocnicze taktyki werbalne 13.5. Symptomy kłamstwa i analiza behawioralna 13.6. Taktyki niewerbalne 13.7. Problemy etyczne Wykład 14. Manipulacje komunikacyjne w praktyce - 2. Negocjacje z terrorystą 14.1. Wprowadzenie 14.2. Podstawowe pojęcia teorii negocjacji 14.3. Przełamywanie oporu w negocjacjach 14.4. Porywacze i zakładnicy - charakterystyka sytuacji 14.5. Znaczenie czasu w negocjacjach kryzysowych 14.6. Syndrom sztokholmski 14.7. Fazy negocjacji 14.8. Ogólne zasady negocjowania z porywaczem 14.9. Wybrane taktyki szczegółowe Wykład 15. Manipulacje komunikacyjne w praktyce – 3. Starania o zatrudnienie 15.1. Kandydat na rynku pracy 15.2. List motywacyjny 15.3. Curriculum vitae (CV) 15.4. Rozmowa kwalifikacyjna 15.5. Typowe pytania w rozmowie kwalifikacyjnej Bibliografia Indeksy
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj