Dobre Książki

Jan Strelau

Psychologia temperamentu

79,00 zł 67,15 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Innowacyjny, obszerny i wszechstronny podręcznik psychologii temperamentu. Autor, psycholog polski o międzynarodowej sławie, przedstawił w nim we własny, nietuzinkowy metodę najnowszy dorobek światowy z tej dziedziny psychologii. Książka omawia rozmaite koncepcje temperamentu w perspektywie historycznej Oraz współczesnej, zagadnienia fizjologiczne, biochemiczne i genetyczne temperamentu, a także problemy metodologiczne badania temperamentu. Praca przeznaczona jest dla studentów psychologii i dziedzin pokrewnych, doktorantów oraz dodatkowo zainteresowanych tematem teoretyków i badaczy. Książka wydana została równocześnie w wersji angielskojęzycznej poprzez wydawnictwo Plenum Press. Pozycja została wyróżniona w 2000 roku Nagrodą Fundacji na rzecz Edukacji Polskiej.  Psychologia temperamentu Spis treści:   Przedmowa Rozdział 1. Dzieje badań nad temperamentem i sposoby rozumienia tego konstruktu teoretycznego 1.1. Temperament z perspektywy historycznej 1.1.1. Podejście spekulatywne 1.1.2. Początek badań empirycznych nad temperamentem 1.1.3. Konstytucjonalne typologie temperamentu 1.2. Pojecie temperamentu 1.2.1. Temperament jako pojęcie ograniczone do sfery emocjonalnej 1.2.2. Temperament jako styl zachowania 1.2.3. Definicje temperamentu wywodzące się z orientacji biologicznej . 1.2.4. Czym jest temperament: Uwagi końcowe 1.3. Temperament a osobowość 1.3.1. Temperament: Składnik czy synonim osobowości 1.3.2. Różnice między pojęciem temperamentu a pojęciem osobowości ujmowanej odmiennie niż w teorii cech 1.3.3. Temperament a wielka piątka czynników osobowości Rozdział 2. Pionierzy współczesnych badań nad temperamentem 2.1. Wprowadzenie 2.2. Biologiczna teoria PEN Eysencka 2.2.1. Źródła teorii PEN 2.2.2. Wymiary i struktura temperamentu 2.2.3. Biologiczne uwarunkowania PEN 2.2.4. Procedury diagnozowania PEN 2.2.5. Eysenckowskie superczynniki a poziom funkcjonowania i zachowanie społeczne 2.2.6. Uwagi krytyczne 2.3. Typologia neopawłowowska: Tiepłow i jego szkoła 2.3.1. Źródła orientacji Tiepłowa w badaniach nad właściwościami układu nerwowego człowieka 2.3.2. Pojęcie i postulowana struktura temperamentu 2.3.3. Badanie właściwości układu nerwowego 2.3.4. Metody diagnozy cech układu nerwowego 2.3.5. Cechy układu nerwowego a zachowanie 2.3.6. Uwagi krytyczne 2.4. Interakcyjna teoria temperamentu Thomasa i Chess 2.4.1. Geneza interakcyjnej teorii temperamentu 2.4.2. NYLS jako źródło i potwierdzenie interakcyjnej teorii temperamentu 2.4.3. Metody pomiaru temperamentu stosowane przez Thomasa i Chess 2.4.4. Temperament a zaburzenia zachowania 2.4.5. Uwagi krytyczne Rozdział 3. Współczesne teorie temperamentu 3.1. Teorie temperamentu zorientowane na dziecko 3.1.1. Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu Bussa i Plomina 3.1.2. Rozwojowy model temperamentu: Rothbart i Derryberry 3.1.3. Emocjonalna teoria temperamentu Goldsmitha i Camposa 3.1.4. Kagana teoria temperamentu zahamowanego i niezahamowanego 3.2. Teorie temperamentu zorientowane na człowieka dorosłego 3.2.1. Przyjemność — aktywowalność — dominacja: Model temperamentu Mehrabiana 3.2.2. Neuropsychologiczny model temperamentu Graya 3.2.3. Biologiczna teoria poszukiwania doznań Zuckermana 3.2.4. Teoria temperamentu Rusałowa oparta na koncepcji systemów funkcjonalnych 3.2.5. Regulacyjna teoria temperamentu Strelaua Rozdział 4. Korelaty fizjologiczne i biochemiczne temperamentu 4.1. Wprowadzenie 4.2. Struktura, fizjologia i biochemia układu nerwowego w odniesieniu do cech temperamentu 4.2.1. Komórka nerwowa 4.2.2. Autonomiczny układ nerwowy 4.2.3. Ośrodkowy układ nerwowy 4.2.4. Uwagi końcowe 4.3. Korelaty psychofizjologiczne temperamentu 4.3.1. Fizjologiczne korelaty temperamentu w zakresie aktywacji autonomicznej 4.3.2. Korelaty fizjologiczne temperamentu odnoszące się do aktywacji korowej 4.4. Korelaty biochemiczne temperamentu 4.4. l. Kortyzol — najpopularniejszy hormon wśród badaczy temperamentu 4.4.2. Neuroprzekaźniki i ich enzymy 4.4.3. Uwagi ogólne Rozdział 5. Badania nad temperamentem w ujęciu genetyki zachowania 5.1. Teoretyczne problemy genetyki zachowania w odniesieniu do badań nad temperamentem człowieka 5.1.1. Współczynnik odziedziczalności jako wskaźnik wkładu czynników genetycznych w powstawanie różnic indywidualnych w charakterystykach zachowania 5.1.2. Wybrane metody genetyki zachowania stosowane w badaniach tem-peramentalnych 5.1.3. Związki między genami a środowiskiem i genetyczna regulacja rozwoju 5.2. Genetyka zachowania w zastosowaniu do badań nad temperamentem: Wybrane wyniki empiryczne 5.2.1. Pierwszy etap poszukiwań genetycznych uwarunkowań różnic indywidualnych w cechach temperamentu: Badania na zwierzętach 5.2.2. Ekstrawersja i neurotyczność: Dwie najczęściej badane przez genetyków zachowania cechy temperamentu 5.2.3. Odziedziczalność wybranych cech temperamentalnych 5.2.4. Zmiany rozwojowe we wpływie genów i środowiska na różnice indywidualne w temperamencie 5.2.5. Od genetyki ilościowej do genetyki molekularnej 5.2.6. Uwagi końcowe Rozdział 6. Metody badania temperamentu: Zagadnienia diagnostyczne i metodologiczne 6.1. Metody pomiaru temperamentu 6.1.1. Ocena temperamentu na podstawie danych pochodzących z obserwacji 6. l .2. Psychofizyczne i psychofizjologiczne wskaźniki cech temperamentalnych 6.1.3. Wywiad jako źródło informacji na temat temperamentu 6.2. Kwestionariusze temperamentu 6.2.1. Kwestionariuszowe badanie temperamentu niemowląt i dzieci 6.2.2. Kwestionariusze temperamentu dla młodzieży i dorosłych 6.2.3. Strategie konstruowania kwestionariuszy temperamentu oraz cechy mierzone przez te narzędzia 6.3. Wybrane zagadnienia diagnozy temperamentu 6.3.1. Wieloaspektowe podejście do diagnozy temperamentu 6.3.2. Trafność teoretyczna kwestionariuszy temperamentu oceniana na podstawie wskaźników psychofizjologicznych i psychofizycznych 6.3.3. Diagnoza temperamentu w ujęciu międzykulturowym Rozdział 7. Funkcjonalne znaczenie temperamentu .1. Pojecie temperamentu trudnego .2. Temperament a dobroć dopasowania .3. Temperament trudny a zaburzenia psychiczne .4. Temperament trudny a poziom przystosowania .5. Przejawy temperamentu trudnego w grupach klinicznych .6. Temperament a nauka szkolna 7.1. Wpływ temperamentu na zachowanie i przystosowanie dziecka w nie sprzyjających warunkach 7.2. Temperament jako moderator zjawisk związanych ze stresem 7.2.1. Rozumienie zjawisk stresu 7.2.2. Temperament a stres: Hipotezy i dane empiryczne 7.2.3. Temperament jako czynnik moderujący skutki stresu: Temperamentalny czynnik ryzyka 7.2.4. Uwagi końcowe Bibliografia Wykaz najważniejszych skrótów Indeks nazwisk Indeks rzeczowy
  • Poprzednia

  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka