KATEGORIE

Kategorie

Ku człowiekowi. Doświadczanie relacji z pacjentem w narracjach lekarzy

Ku człowiekowi. Doświadczanie relacji z pacjentem w narracjach lekarzy

Wybrane zagadnienia pedagogiki leczniczej

 • Autor: Beata Antoszewska
 • Format: 16x23,5 cm
 • ISBN: 9788380955226
 • Oprawa: oprawa: broszurowa
 • Rok wydania: 2018
 • Wydawca: Impuls
 • Liczba stron: 410
 • Wysyłamy w ciągu: 48h
 • Średnia ocena: 5,00 (1)
 • 46,40

   zł

  58,00 zł

x
Na książę składa się osiem rozdziałów, które zostały podzielone na część teoretyczną i empiryczną. W części teoretycznej wykorzystano wiedzę na temat relacji lekarz – pacjent, zgromadzoną na gruncie medycyny, psychologii zdrowia czy socjologii medycyny. W rozdziale pierwszym ukazane zostaną modele medyczne w odniesieniu do potrzeby zmian w relacji lekarz – pacjent. Z tego też względu zostaną naświetlone relacyjne implikacje dwóch dawniejszych modeli, a mianowicie modelu biomedycznego, biopsychospołecznego oraz trzech modeli współczesnych: paternalistycz- nego, partnerskiego i konsumenckiego. Taka podstawa teoretyczna umożliwia koncentrację na problemie: W jaki sposób postrzegany jest współczesny pacjent? Kolejne paragrafy będą dookreślały pacjenta jako: przypadek chorobowy, klienta, ofiarę systemu opieki zdrowotnej, osobę, a także jako tzw. pacjenta upodmiotowionego (ang. empowered patient). W ostatniej części pierwszego rozdziału analizowane będą oczekiwane przez pacjen- tów kompetencje lekarskie, a mianowicie komunikatywność, umiejętność słuchania innych, budzenie zaufania, empatia. W drugim rozdziale wskazane będą odniesienia pomiędzy procesem edukacyjnym a istotnymi elementami zdobywania zawodu lekarza. Punktem wyjścia będzie analiza kształcenia teoretycznego w zakresie nauk medycznych oraz praktyk i stażu jako pomocnych w osiąganiu kompetencji lekarskich. Ważne też będzie zastanowienie się nad komplementarnością oraz synchronicznością procesu edukacji i samoedukacji. W ostatnim punkcie rozdziału drugiego ukazana zostanie relacja lekarz – pacjent z perspektywy pedagoga specjalnego. Zasadniczym tematem badawczym w rozdziale trzecim będzie komunikacja lekarza z pacjentem oraz jej oddziaływanie na proces leczenia. Komunikacja międzyosobowa to rzeczywistość złożona, której analiza wymagała refleksji nad porozumiewaniem się werbalnym, niewerbalnym oraz środowiskiem komunikacji. W odniesieniu do komunikacji werbalnej szczególna uwaga zwrócona zostanie na sposoby komunikacji oraz rodzaje i formy jej odbioru. W komunikacji niewerbalnej istotne są mimika, gestykulacja rąk, postawa ciała, kontakt wzrokowego, tembr głosu oraz dotyk. Na komunikację lekarza z pacjentem wpływa również środowisko, w którym ten proces się dokonuje. Stąd też ostatnie dwa paragrafy trzeciego rozdziału dotyczyć będą roli dystansu i bliskości pomiędzy lekarzem a pacjentem oraz wystroju miejsca komunikacji.
Oficyna Wydawnicza Impuls, ocena: 5/5
2018-09-11
Z recenzji wydawniczej: „Niezwykła książka o zawodzie lekarza napisana przez pedagoga. Uwzględnia bogatą i dogłębnie przeanalizowaną literaturę przedmiotu na temat lekarzy, często pisaną przez nich samych, ale też przez socjologów i psychologów. […] Autorka szczegółowo prezentuje, co lekarze mówią o drodze do zawodu, okresie studiów, praktykach i kolejnych etapach nabywania doświadczeń, ale przede wszystkim o skomplikowanych relacjach z pacjentem oraz o tym, co ich zdaniem kształtuje te relacje, co ma na nie wpływ i co o tych relacjach decyduje. […] Książka jest napisana komunikatywnym, pięknym językiem. […] Oceniam pracę jako bardzo cenną dla wielu odbiorców, szczególnie dla osób, które rozważają decyzję o wyborze zawodu lekarza, dla studentów medycyny i innych kierunków medycznych. Jest to książka o wysokim poziomie dydaktycznym, przydatna również dla przedstawicieli innych zawodów: socjologów medycyny, psychologów klinicznych, organizatorów służby zdrowia”.
 
*
* wyłącznie do wiadomości księgarni - nie będzie widoczny przy recenzji
ocena:*
*
* - pola wymagane
x
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE