Dobre Książki

Kategorie

Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego

Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego

Podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych

 • Autor: Andrzej Górski
 • Format: 16.5x23.5cm
 • ISBN: 9788320037531
 • Oprawa: Miękka
 • Rok wydania: 2014
 • Wydawca: PZWL
 • Wysyłamy w ciągu: 48h
 • Brak ocen
 • 91,52

   zł

  104,00 zł

x
Fizjologia człowieka, czyli nauka o czynności zdrowego organizmu ludzkiego, należy do podstawowych przedmiotów nauczanych w akademiach medycznych oraz w wyższych szkołach wychowania fizycznego. Zrozumiałe jest, że w wyższych szkołach wychowania fizycznego główny nacisk kładzie się na fizjologią wysiłku. Wysiłek mięśniowy, zwłaszcza trwający dłużej i/bądź o większej intensywności nasila pracę nie tylko mięśni szkieletowych, ale również układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego i układu wewnętrznego wydzielania. Wpływa na przemianą materii, funkcją nerek, wątroby, przewodu pokarmowego i innych narządów. Fakt ten stawia zarówno przed nauczycielem, jak i przed studentem szczególnie trudne zadanie. Po to, by zrozumieć i ocenić zmiany w organizmie w czasie wysiłku należy najpierw przyswoić wiedzą o jego funkcjonowaniu w spoczynku. Niezbądny do tego jest odpowiednio skonstruowany podręcznik. Podręcznika takiego brakuje, niestety, w naszym kraju. Zastępują go skrypty, a także książki pisane zwykle dla różnego szczebla szkół medycznych. Skrypty obejmują jedynie fragmenty niezbędnej wiedzy, podręczniki medyczne z kolei problematykę fizjologii wysiłku traktują jedynie marginesowo. Kierując się powyższymi przesłankami przygotowaliśmy ten podręcznik. Autorzy są pracownikami Akademii Medycznej w Białymstoku, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk. W większości to specjaliści w zakresie szeroko pojętej fizjologii wysiłku. Taki dobór autorów ułatwił, niewątpliwie, właściwą selekcję materiału i ukierunkowanie go na potrzeby słuchaczy zarówno wyższych szkół wychowania fizycznego, jak i akademii medycznych. Służy temu również układ książki. Każdy rozdział poświęcony czynności danego narządu, czy też układu, składa się z 2 oddzielnych części. W pierwszej omówiono funcjonowanie tego narządu (czy też układu) w spoczynku. W części drugiej natomiast przedstawiono zmiany czynności tegoż narządu (układu) w czasie wysiłku. Dołączono też inne, niezbędne naszym zdaniem, rozdziały, a mianowicie: Równowaga kwasowo-zasadowa, Termoregulacja, Metabolizm substratów energetycznych, Wydolność fizyczna, Fizjologiczne następstwa bezczynności ruchowej oraz Znaczenie aktywności ruchowej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. Zdajemy sobie sprawą, że pewne rozdziały podręcznika mogą być zbyt obszerne, zwłaszcza dla niektórych kierunków licencjackich. Układ podręcznika pozwala jednakże na dowolne korzystanie z poszczególnych jego części. Jeśli prowadzący uzna na przykład, że część dotycząca fzjologii określonego narządu w spoczynku jest zbyt obszerna, może korzystać tylko z jej fragmentów. Podręcznik, który oddajemy do rąk czytelnika, jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce przeznaczoną do nauczania fizjologii wysiłku. Jesteśmy świadomi, że wymaga on doskonalenia. Dlatego też będziemy niezmiernie wdzięczni za wszelkie uwagi na jego temat. Nawet te drobne zaowocują ulepszeniem w następnych wydaniach. Prof. dr hab. n. med. Jan Górski – przedmowa do ksiażki Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego
Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego
Spis Treści


 • 1. UKŁAD NERWOWY
 • Budowa i czynność układu nerwowego - Piotr Krutki, Jan Celichowski
 • Komórki glejowe
 • Neuron
 • Anatomiczna organizacja ośrodkowego układu nerwowego
 • Receptory i czucie
 • Odruchy rdzeniowe
 • Sterowanie ruchami dowolnymi
 • Wyższe czynności nerwowe
 • Autonomiczny układ nerwowy
 • Czynność układu nerwowego w procesie treningu - Jan Celichowski, Piotr Krutki
 • Wpływ układu nerwowego na siłę skurczu mięśnia
 • Trening układu nerwowego
 • Rola receptorów
 • Zmęczenie
 • Koordynacja czynności mięśni w czasie ruchów
 • Nauczanie ruchów
 • 2. UKŁAD MIĘŚNIOWY
 • Budowa i czynność tkanki mięśniowej - Jan Celichowski
 • Budowa mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych
 • Pobudliwość tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej
 • Unerwienie motoryczne mięśni poprzecznie prążkowanych
 • Struktura czynnościowa mięśni poprzecznie prążkowanych
 • Czynność jednostek ruchowych w czasie ruchów dowolnych
 • Czynność elektryczna mięśni szkieletowych
 • Receptory mięśniowe
 • Tkanka mięśniowa gładka
 • Wpływ wysiłku fizycznego na mięśnie szkieletowe - Łucja Pilaczyńska--Szczęśniak, Jan Celichowski
 • Zmienność składu mięśni jako uwarunkowanie aktywności ruchowej
 • Adaptacja tkanki mięśniowej do obciążenia wysiłkiem fizycznym
 • Trening wytrzymałościowy
 • Trening siły mięśniowej
 • 3. UKŁAD KRĄŻENIA - Ewa Czyżewska, Jan Górski
 • Serce
 • Elektrofizjologia komórek mięśnia sercowego
 • Podstawy elektrokardiografii
 • Skurcz mięśnia sercowego
 • Naczynia krwionośne
 • Krwiobieg duży i krwiobieg mały (płucny)
 • Regulacja funkcji układu krążenia
 • Mikrokrążenie
 • Rodzaje krążenia narządowego
 • Czynność układu krążenia podczas wysiłku - Krystyna Nazar
 • Reakcja układu krążenia na wysiłki dynamiczne
 • Reakcja układu krążenia na wysiłki statyczne
 • Wpływ treningu na układ krążenia
 • 4. UKŁAD ODDECHOWY - Ewa Czyżewska, Jan Górski
 • Mechanika oddychania
 • Geneza rytmu oddechowego
 • Regulacja oddychania
 • Czynność układu oddechowego podczas wysiłku - Krystyna Nazar
 • Wymiana gazowa
 • Wentylacja płuc (VE)
 • Mechanizmy reakcji układu oddechowego na wysiłek
 • Wpływ treningu na układ oddechowy
 • 5. UKŁAD POKARMOWY - Jan Stasiewicz
 • Ślina
 • Żucie i połykanie
 • Przełyk
 • Żołądek
 • Trzustka
 • Układ żółciowy
 • Jelito cienkie
 • Jelito grube
 • Wątroba
 • Wpływ wysiłku na czynność przewodu pokarmowego
 • Wpływ wysiłku na zarzucanie treści żołądkowej do przełyku
 • Wpływ wysiłku fizycznego na czynność żołądka
 • Wpływ wysiłku fizycznego na czynność jelita cienkiego
 • Wpływ wysiłku fizycznego na czynność jelita grubego
 • 6. UKŁAD WEWNĘTRZNEGO WYDZIELANIA - Maria Górska
 • Wprowadzenie
 • Biosynteza i wydzielanie hormonów Transport hormonów we krwi
 • Mechanizmy regulacji wydzielania hormonów
 • Rytmy wydzielania hormonów
 • Mechanizmy działania hormonów
 • Pod wzgórze i przysadka mózgowa
 • Nerwowa część przysadki mózgowej
 • Tarczyca
 • Hormonalna regulacja metabolizmu wapnia
 • Nadnercza
 • Wewnątrzwydzielnicza czynność trzustki
 • Gruczoły płciowe
 • Inne narządy o czynności wewnątrzwydzielniczej
 • Wpływ wysiłku na układ wewnętrznego wydzielania - Maria Górska, Jan Górski
 • 7. FIZJOLOGIA KRWI - Krzysztof Spodaryk
 • Elementy morfotyczne krwi
 • Erytrocyty (układ czerwonokrwinkowy)
 • Leukocyty (układ białokrwinkowy)
 • Hemostaza
 • Zmiany hematologiczne pod wpływem wysiłku i treningu fizycznego
 • 8. FIZJOLOGIA NEREK l WYDALANIE MOCZU- Olgierd Smoleński
 • Budowa i czynność nerek
 • Budowa nerki
 • Nerkowy przepływ krwi
 • Filtracja kłębuszkowa
 • Czynność kanalików
 • Badania czynnościowe nefronu
 • Wytwarzanie moczu
 • Bilans wodny organizmu
 • Nerkowa regulacja gospodarki elektrolitowej
 • Regulacja równowagi kwasowo-zasadowej przez nerki
 • Nerkowy transport substancji nieelektrolitowych
 • Wewnątrzwydzielnicza funkcja nerek
 • Wydalanie moczu
 • Wpływ wysiłku fizycznego na czynność nerek
 • 9. RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA - Krzysztof Duda
 • Stałość środowiska wewnętrznego ustroju
 • Dobowy bilans jonu wodorowego
 • Układy buforowe ustroju
 • Parametry i podział zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej
 • Równowaga kwasowo-zasadowa w czasie wysiłku fizycznego
 • Wpływ treningu na równowagę kwasowo-zasadową organizmu
 • 10. FIZJOLOGIA KOŚCI - Krzysztof Spodaryk
 • Wpływ wysiłku i treningu fizycznego na tkankę kostną
 • 11. TERMOREGULACJA-//«H«a Kaciuba-Uściłko
 • Fizjologiczne podstawy regulacji temperatury ciała
 • Wymiana ciepła między organizmem a otoczeniem
 • Podstawowe elementy układu termoregulacji
 • Reakcje termoregulacyjne na gorąco
 • Reakcje termoregulacyjne na zimno
 • Adaptacja do zmiennych warunków środowiska termicznego
 • Cykliczne zmiany temperatury wewnętrznej
 • Zaburzenia mechanizmów termoregulacji
 • Hipotermia
 • Hipertermia
 • Gorączka
 • Regulacja temperatury podczas wysiłków fizycznych
 • 12. METABOLIZM SUBSTRATÓW ENERGETYCZNYCH -Jan Górski
 • Glukoza
 • Wolne kwasy tłuszczowe
 • Aminokwasy
 • Regulacja metabolizmu substratów energetycznych
 • Glikogen
 • Regulacja stężenia glukozy we krwi
 • Kwasy tłuszczowe
 • Związki ketonowe
 • Udział kinazy białkowej aktywowanej przez adenozynomonofosforan oraz receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów w regulacji
 • metabolizmu węglowodanów i tłuszczów
 • AMPK
 • PPAR
 • Białka i aminokwasy
 • Wpływ wysiłku na metabolizm substratów energetycznych
 • Węglowodany
 • Wpływ treningu na wykorzystanie węglowodanów
 • Znaczenie wielkości zasobów węglowodanowych ustroju w kształtowaniu zdolności do wysiłku
 • Tłuszcze
 • Wpływ treningu wytrzymałościowego na wykorzystanie tłuszczów
 • Suplementacja tłuszczu
 • Zależność pomiędzy wykorzystaniem węglowodanów a tłuszczów
 • Białka i aminokwasy
 • Zapotrzebowanie na białko w czasie treningu
 • 13. WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA CZŁOWIEKA - Jerzy A. Żolądż
 • Pojęcie wydolności fizycznej
 • Wydolność w wysiłkach krótkotrwałych o mocy maksymalnej
 • Moc maksymalna mięśni szkieletowych człowieka
 • Energetyka wysiłków krótkotrwałych o mocy maksymalnej
 • Znaczenie budowy morfologicznej mięśnia w generowaniu mocy maksymalnej
 • Przyczyny zmęczenia w wysiłkach krótkotrwałych o mocy maksymalnej
 • Bolesność mięśni wywołana wysiłkiem fizycznym
 • Wpływ starzenia się na moc maksymalną mięśni szkieletowych człowieka
 • Wpływ treningu na maksymalną siłę izometryczną, maksymalną szybkość skracania mięśnia oraz na moc maksymalną mięśni szkieletowych człowieka
 • Metody oceny wydolności w wysiłkach krótkotrwałych o mocy maksymalnej
 • Wydolność w wysiłkach długotrwałych
 • Podział intensywności wysiłków długotrwałych
 • Energetyka wysiłków długotrwałych
 • Maksymalny pobór tlenu
 • Pobór tlenu w wysiłkach o stałej mocy
 • Iloraz oddechowy
 • Koszt energetyczny wysiłku
 • Współczynnik pracy użytecznej
 • Próg mleczanowy (LT)
 • Zmęczenie w wysiłkach długotrwałych
 • Trening a wydolność w wysiłkach długotrwałych
 • Wpływ warunków wysokogórskich na wydolność fizyczną
 • 14. FIZJOLOGICZNE NASTĘPSTWA BEZCZYNNOŚCI RUCHOWEJ l DŁUGOTRWAŁEGO POZOSTAWANIA W POZYCJI LEŻĄCEJ - Hanna Kaciuba-Uścilko, Krystyna Nazar
 • Skutki zaprzestania lub ograniczenia treningu
 • Fizjologiczne następstwa długotrwałego pozostawania w pozycji leżącej
 • 15. ZNACZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM CYWILIZACYJNYM - Krystyna Nazar, Hanna Kaciuba-Uścilko
 • Zwiększenie wydolności i sprawności ruchowej
 • Profilaktyka chorób układu krążenia
 • Aktywność ruchowa w zapobieganiu i leczeniu otyłości
 • Aktywność ruchowa a osteoporoza
 • Podstawowe zasady „treningu zdrowotnego"
 • Piśmiennictwo Skorowidz

*
* wyłącznie do wiadomości księgarni - nie będzie widoczny przy recenzji
ocena:*
*
* - pola wymagane

----------------------------

----------------------------

x
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE