Dobre Książki

Co nam zagraża?

29,00 zł 21,31 zł


Życie na Ziemi przebiega w określonych etapach zgodnie z "zegarem wszechświata". Obecny cykl dziejowy wchodzi w kolejną fazę, którą poprzedzają znaki w postaci ostrzegających wydarzeń. Czekają nas więc dramatyczne wypadki, które wprowadzą odnowione duchowo społeczeństwo w Wiek Wodnika. W historii ludzkości wszystkie ważniejsze momenty zostały wcześniej przepowiedziane mniej lub bardziej czytelnie. Epoka współczesna posiada największą ilość proroctw i przepowiedni. Wszystkie zbiegają się w tym samym miejscu i czasie. Na pytanie: czy grozi nam koniec świata? próbujemy znaleźć odpowiedź w różnych religiach, wizjach jasnowidzów i prognozach naukowców. Wiele uwagi poświęciliśmy analizie proroctw Starego i Nowego Testamentu, a zwłaszcza Księdze Daniela i Księdze Apokalipsy. Na kartach tej książki podjęliśmy próbę odczytania biblijnych znaków czasu i odniesienia ich do obecnej rzeczywistości. Andrzej Sieradzki (ur. w 1945 r.) – dziennikarz i literat, autor kilkudziesięciu książek beletrystycznych oraz publikacji z zakresu parapsychologii, psychologii, komunikacji niewerbalnej, medycyny naturalnej i niekonwencjonalnej, religii, futurologii, eschatologii; część książek wydał pod pseudonimem Andy Collins.
Przepowiednie dla świata

19,50 zł 17,45 zł


To skrótowy, ale jakże interesujący przegląd przepowiedni dotyczących przyszłości poszczególnych narodów i całego świata. Jeśli zatem chcesz wiedzieć, co na temat perspektyw rodu ludzkiego mają do powiedzenia jasnowidze, wizjonerzy i media świeckie, zajrzyj koniecznie do tej książki!
Horoskop i sennik nastolaków

19,50 zł 17,45 zł


Książka pomoże poznać wasze mocne i słabe strony. Wytłumaczy, skąd się biorą sukcesy i porażki, dlaczego jednym wiedzie się lepiej, a innym gorzej. Pozwoli również lepiej zrozumieć siebie i poznać waszą przyszłość. Będzie służyć pomocą także tym, którzy nie potrafią zinterpretować swoich snów, a wierzą, że przez nie przemawia podświadomość. Zapraszam do lektury.
Rok 2012 w przepowiedniach i horoskopach

14,90 zł 13,33 zł


Według kalendarza Majów w nadchodzącym roku ma nastąpić zagłada ziemskiej cywilizacji. Wychodząc naprzeciw związanym z tym niepokojom i spekulacjom, autor przywołuje i analizuje przepowiednie biblijne i sybillińskie, orędzia Chrystusa i Marii Panny, proroctwa Majów i Egipcjan, teksty ewangelistów, pisma Daniela, Nostradamusa, Edgara Cayce'a. Na tym tle przedstawia realne zagrożenia dla Ziemi i naszej cywilizacji – katastrofy kosmiczne, gwałtowne zmiany klimatu, eskalacja nienawiści między narodami. Na końcu książki zostały zawarte horoskopy astrologiczne dla poszczególnych znaków zodiaku oraz wróżby dla Polski i świata na rok 2012, przygotowane na podstawie kart tarota
Trzynastu jeźdźców apokalipsy

29,00 zł 21,31 zł


Wizje zagłady świata lub katastrofalnych zniszczeń na powierzchni Ziemi, spowodowanych działaniem destrukcyjnych czynników kosmicznych i kataklizmów, wzbudzają coraz szersze zainteresowanie świata nauki, rządów państw, ruchów ekologicznych, jak i opinii publicznej. Spektrum tych zagrożeń jest dość szerokie: od zderzenia Ziemi z dużymi ciałami niebieskimi, przez czarne dziury, przebiegunowanie naszej planety, globalne zlodowacenie, efekt cieplarniany, przeludnienie, głód, aż do katastrof naturalnych. Przepowiadali je już przed wiekami jasnowidze, w podobnym tonie wypowiadają się i współcześni naukowcy. W niniejszej publikacji przedstawione są naukowe wizje największych zagrożeń dla dalszego życia na Ziemi. Popularny charakter książki, przystępny język oraz duża ilość zawartych w niej ciekawostek naukowych zainteresuje szerokie kręgi czytelników.
Vademecum managera

29,00 zł 21,31 zł


Czy jesteś dobrym organizatorem i menedżerem? Czy wybrałeś właściwy styl kierowania? Jaką masz szansę na zrobienie kariery? Czy planowanie jest Twoją mocną stroną? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w Vademecum managera autorstwa Andrzeja Sieradzkiego - praktycznym poradniku skierowanym zarówno do menedżerów działających w dużych, jak i małych firmach, a także do wszystkich potencjalnych kandydatów do tego zawodu. Zamieszczone tu porady mają bezpośrednie odniesienie do nas, do naszych problemów, do konkretnych sytuacji i do cech naszego charakteru. Sugerowane rozwiązania będą pomocne w doskonaleniu metod zarządzania, podejmowaniu decyzji, radzeniu sobie z konfliktami w firmie, opanowaniu stresu w pracy. Atutem tej książki są dodatkowe testy dla menedżera, które mają na celu lepsze poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz uświadomienie sobie tego, jak nas postrzegają podwładni, współpracownicy i partnerzy zawodowi. Żywimy nadzieję, iż Vademecum managera pomoże przypomnieć i uporządkować wiadomości niezbędne do skutecznego zarządzania firmą.
Gerharda Schulze teoria społeczeństwa doznań

39,20 zł 32,14 zł


Książka Piotra Sieradzkiego stanowi bardzo dobrą prezentację jednej ze współczesnych teorii socjologicznych średniego zasięgu, która znajduje zastosowanie w badaniu, opisywaniu i wyjaśnianiu społeczeństwa niemieckiego i polskiego, a także w badaniach marketingowych. Praca ta ma nie tylko dużą wartość naukową, ale i poznawczą gdyż do tej pory na polskim tynku wydawniczym nie ukazały się prace naukowe przedstawiające dokonania Gerharda Schulze. Aktualność książki Piotra Sieradzkiego potwierdzają kierunki przemian współczesnego społeczeństwa polskiego, które wymagają poszukiwania nowych narzędzi badawczych, pomocnych przy ich opisie i wyjaśnianiu. Praca ta może stanowić interesującą lekturę dla badaczy szeroko rozumianego życia społecznego, obejmującego jego wymiar społeczny, gospodarczy i kulturowy. Z recenzji wydawniczej ks. dr. hab. Stanisława Fela, prof. KUL
Zastosowanie osobistych pomp insulinowych w leczeniu chorych na cukrzycę

119,00 zł 104,72 zł


W 2030 r. na cukrzycę będzie chorować ponad pół miliarda ludzi. W Polsce będzie wówczas żyć z tą chorobą dwa razy więcej osób, niż dziś mieszka w Warszawie. U chorych na cukrzycę zarówno typu 1, jak i typu 2 w leczeniu należy dążyć do optymalnego wyrównania metabolicznego. Dobre rezultaty daje intensywna insulinoterapia prowadzona metodą nowoczesną, stale doskonaloną i ciągle niewystarczająco upowszechnioną - z zastosowaniem osobistych pomp insulinowych. Książka, którą współwydawcy oddają do rąk Czytelnika, stanowi pierwsze opracowanie na ten temat przygotowane od podstaw przez polskich autorów i uwzględniające polskie warunki. Wieloaspektowe ujęcie jest dziełem najlepszych specjalistów z zakresu leczenia chorych na cukrzycę z użyciem osobistych pomp insulinowych. Redakcji naukowej dokonał wybitny przedstawiciel środowiska polskich diabetologów profesor Jacek Sieradzki. W publikacji omówiono między innymi budowę i działanie osobistych pomp insulinowych, wskazania i przeciwwskazania do ich użycia, zasady wdrażania, organizacji i dostosowywania terapii, wyniki badań klinicznych, a także postępowanie u dzieci i osób z cukrzycą typu 2.
W STRONĘ NIEBA. Interaktywna szkoła astronomii

59,00 zł 51,33 zł


Gdybyśmy pomniejszyli Ziemię do wielkości jabłka, to nasza cywilizacyjna aktywność, poza sporadycznymi wypadami w kosmos, zawierałaby się w pokrywającej je skórce. My, przeciętni mieszkańcy Ziemi, wybiegamy poza tę granicę tylko wzrokiem, myślą i wyobraźnią… Kolejna publikacja Andrzeja Branickiego – autora bestsellera „Na Własne Oczy”, nauczyciela akademickiego i niestrudzonego popularyzatora astronomii – nie jest tradycyjnym podręcznikiem utrwalającym wiedzę astronomiczną. To swoista podróż skłaniająca do przemyślanej obserwacji otaczającej rzeczywistości, starań o zrozumienie tego, co widzimy, a nade wszystko do samodzielnego myślenia. Pozbawiona jest przy tym nudnych, encyklopedycznych informacji. Dzięki lekturze tej książki: · poznasz przyczyny barwności ziemskiej atmosfery i odległych mgławic, a także konstrukcje teleskopów, ich podstawowe cechy, · nauczysz się, jak określać orientację płaszczyzny orbity Ziemi, odnajdywać na niebie planety i inne znane obiekty, · dowiesz się, jak samodzielnie wyznaczyć grubość ziemskiej atmosfery, kształt orbity Księżyca, promień orbity Wenus oraz kształt naszej Galaktyki, · poznasz historię powstawania Ziemi, ziemskiego życia i metody odkrywania planet poza słonecznych. Zapraszamy do niezwykłej wędrówki poza horyzont, z której wrócisz bogatszy o nowe, niezwykłe doświadczenia. Poprzez niepowtarzalną formę prezentowania wiedzy Autor nie uczy wprost. Prowokuje Czytelnika do poszerzenia wiadomości, dzięki samodzielnym obserwacjom, refleksjom i przemyśleniom. Poszukiwanie formy, to cecha charakterystyczna dla sztuki, dlatego też Autora z czystym sumieniem można określić mianem artysty, a jego najnowszą książkę prawdziwym arcydziełem w dziedzinie popularyzacji astronomii. dr hab. Maciej Mikołajewski Redaktor naczelny dwumiesięcznika Urania Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz

119,00 zł 103,53 zł


Przemoc w rodzinie jest ciężką formą naruszenia praw człowieka. Ofiarami przemocy w rodzinie stają się przeważnie kobiety i dzieci. Coraz częściej jednak przemoc rodzinna dotyczy także osób starszych, niepełnosprawnych oraz mężczyzn. Skala zjawiska przemocy w rodzinie (przemocy domowej) jest ogromna. Świadczą o tym statystyki policyjne i sądowe. Znaczna liczba osób zetknęła się, w różnym charakterze, z przemocą domową, która jest w każdym przypadku naruszeniem godności stanowiącej istotę praw człowieka. W publikacji szczegółowo przedstawiono: - zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - zakres pomocy udzielanej przez wskazane podmioty osobom dotkniętym taką przemocą oraz - zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. W komentarzu omówiono nowe regulacje wynikające z ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, a także z tzw. dużej noweli kodeksu postępowania karnego oraz zmian do kodeksu karnego mających związek ze stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Autorzy odnoszą się również do orzecznictwa sądów oraz poglądów wyrażonych w literaturze przedmiotu.
The Time of Contempt

45,00 zł 39,15 zł


Ciri is the child of prophesy, foretold to have the power to change the world, for good or for evil. And she's finally on her way to the magical college on Thaness Island to learn how to master her powers.
Modlitwa mieczy. Opowieści o obrońcach wiary

39,90 zł 30,72 zł


Miecz w ręku chrześcijanina dla wielu bywa znakiem zgorszenia, dla innych jednak może się okazać symbolem nadziei i zwiastunem ocalenia. Bywało i bywa nadal tak, że swobodne wyznawanie i głoszenie wiary w Chrystusa możliwe jest tylko w enklawach chronionych przez miecz (czy jego zmodyfikowane, bardziej nowoczesne odpowiedniki) chrześcijańskich wojowników. Modlitwy mieczy opowiada historie ludzi walczących w obronie wiary od czasów średniowiecza po współczesność. Ludzi, którzy mieczem wyrąbywali miejsce dla swobodnego głoszenia Ewangelii, którzy własnymi piersiami osłaniali miasta i świątynie. Obok mieczy pojawiają się w tych opowieściach indiańskie topory, koncerze polskich husarzy, kosy Wandejczyków i nowoczesne karabiny automatyczne. Są wiosłowe galery zwycięzców spod Lepanto oraz nowoczesny krążownik wspierający powstańców generała Franco, sztylet Karoliny Corday i biafrańskie samoloty szturmowe. Wśród ukazanych epizodów jest m.in. znana z ostatnio powstałego filmu Cristiada. Te opowieści przedstawiają epizody często mało znane albo takie, których postrzeganie jest zafałszowane przez antychrześcijańskie czy antykatolickie stereotypy. Samo to czyni je ogromnie interesującymi, ale tym, co decyduje, że naprawdę warto sięgnąć po tę książkę, jest sposób ich opowiadania przez autora: dynamiczny, znakomicie oddający dramatyzm wydarzeń i intensywność dylematów, z którymi przyszło się mierzyć jego bohaterom.
Alianse marketingowe

59,00 zł 51,33 zł


Książka jest pierwszą w Polsce publikacją dotyczącą szybko rozwijających się ostatnio aliansów marketingowych przedsiębiorstw i innych organizacji. Przedstawiono tu charakterystykę aliansów marketingowych i sposobów zarządzania nimi w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Zaprezentowano również przypadki ich zastosowania w praktyce gospodarczej i rezultaty badań ankietowych prowadzonych przez autorów w dużych polskich przedsiębiorstwach. W książce szczegółowo omówiono: - cechy aliansów marketingowych, ich rodzaje i przyczyny rozwoju, - zarządzanie aliansami marketingowymi - wraz z analizą ich skuteczności i efektywności oraz koncepcją aliansu jako projektu, - tworzenie sojuszy marek, multipartnerskie programy lojalnościowe, licencjonowanie i franczyzę, współczesne porozumienia sponsoringowe, - alianse marketingowe różnych podmiotów - przedsiębiorstw różnych branż, organizacji kultury, sportu i jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli mediów.
Borne Sulinowo – miasto spóźnionej niepodległości

36,00 zł 26,46 zł


W historii miasta możemy wyróżnić cztery okresy. Pierwszy rozpoczyna osadnictwo saksońskie, kiedy to w 1587 roku osadnicy z Saksonii założyli wieś Linde. W latach trzydziestych Rzesza Niemiecka zrealizowała plan utworzenia wielkiego wielofunkcyjnego poligonu i garnizonowego miasta (1933–1945). W 1945 roku w wyniku działań wojennych cały teren przejęła Armia Czerwona (1945–1992). Od 1993 roku do chwili obecnej trwa okres osadnictwa cywilnego. Dziś to unikalne miasto, często nazywane „leśnym miastem”, powstało dzięki wyjątkowej historii, nie zawsze docenianej, a ważnej dla Polski i Europy. Borne Sulinowo od początku swojego istnienia (1993) poszukuje miejsca w najnowszej historii Polski, jest w ciągłym procesie tworzenia się, mimo wielu przeciwności zewnętrznych i wewnętrznych, zamierzonych i przypadkowych. Głównym problemem książki jest opis i analiza kształtowania się społeczności lokalnej miasta w nowych warunkach dokonującego się procesu transformacji systemowej. Ciekawe jest stwierdzenie, że Borne Sulinowo stanowi swoiste laboratorium badawcze dla humanisty w wielu dziedzinach naukowych: socjologii, antropologii kulturowej, politologii, a także pedagogiki. Niemniej warto pamiętać, że społeczność tego miejsca kształtowała się sama, bez pomocy finansowej i ekspertów, którzy interesowali się nim tylko w pierwszych miesiącach funkcjonowania miasta. Nie było takiego pomysłu i zamiaru, żeby miasto przejął zarząd komisaryczny złożony ze specjalistów od planowania, urbanistyki, ekonomii itp. Odpowiedzialność, i to duża odpowiedzialność, spadła na urzędników gminy Silnowo, dzielnych ludzi bez nabytego wcześniej doświadczenia, którzy musieli często radzić sobie w podejmowaniu trudnych decyzji. W pierwszych latach osadnictwa w Bornem Sulinowie nie brakowało w mediach zachęty do osiedlenia się w nowym miejscu. Z jednej strony pisano optymistyczne artykuły, natomiast z drugiej pojawiały się i skrajnie przeciwne, prorokujące, w których przedstawiano wiele nieprawdziwych sensacji i pisano, że miasto musi zginąć. Dodam, że nie są one godne uwagi, ponieważ zawierają niczym nieuzasadnione opinie ich autorów, ale ilustrują pewien typ świadomości wykreowany przez media. W tekście książki starałem się na podstawie własnych paroletnich obserwacji i badań przybliżyć zachodzące w mieście procesy społeczne i kulturowe, m.in. adap­tacji mieszkańców do nowego miejsca, oswajania, bądź co bądź, obcej przestrzeni urbanistycznej, zmieniającego się stosunku do obcego dziedzictwa i kreowania własnej pamięci zbiorowej, podejmowanych prób wewnętrznej integracji społeczności miejskiej, poszukiwania zbiorowej tożsamości i wielu innych. Jako metodę analizy zebranego w trakcie badań materiału wybrałem jego weryfikację przez pryzmat określonych teoretycznych kategorii badawczych, takich jak: pamięć historyczna, tradycja, dziedzictwo kulturowe, integracja, tożsamość, społeczność lokalna. Zdaję sobie sprawę z braków, ponieważ nie wszystkie z podejmowanych do analizy zagadnień szczegółowych udało mi się jednoznacznie rozwiązać. Wiele z nich wymaga kontynuacji badań i ciągłej obserwacji społeczności miejskiej, krętych, a przez to ciekawych, dróg jej rozwoju. Szczegółowe pytania badawcze zawarłem w części teoretycznej tekstu.
Hipnotyczna prezentacja w sprzedaży bezpośredniej.

39,90 zł 29,32 zł


w sprzedaży bezpośredniej Dlaczego jedynie w trakcie niektórych prezentacji handlowych nabywcy słuchają i oglądają z wypiekami na twarzy, czują się podekscytowani, z przekonaniem kupują, nigdy nie zwracają towaru i polecają produkt swoim znajomym?… Jeżeli już jesteś handlowcem i prezentujesz oferty kontrahentom, dobrze znasz wyraz znudzenia na ich twarzach, nieobecne spojrzenia, postawę obronną, podejrzliwość, wahanie się i podchwytliwe pytania… Niemniej jednak bywa również przeciwnie. Zdarzyło mi się wiele razy wysłuchać takiej prezentacji, że do dziś pamiętam uczucie fascynacji, narastającą ekscytację, przemykające przez moją głowę marzenia o posiadaniu proponowanego przedmiotu lub korzystaniu z oferowanej usługi. Towarzyszyło temu coraz intensywniejsze pragnienie, aby to posiadać. W moich myślach uruchamiał się kalkulator, wyliczający różnorakie opcje i sposoby zdobycia kasy na zakup. Cena traciła na znaczeniu, bo najbardziej istotne było pragnienie, aby to mieć! Stan, w jakim się znajdowałem, można podsumować jednym zdaniem: "Wyżebrzę, pożyczę albo ukradnę, niemniej jednak będę to posiadać!". Jak bardzo zależy Wszyscy na tym, ażeby kontrahenci w taki sposób reagowali na Twoją prezentację? Jeżeli już już myślisz sobie teraz, że owszem, niemniej jednak nie z Twoimi klientami, nie w dodatku produkcie, nie w tej sytuacji, nie na tym rynku, nie w tym państwie lub mieście, ta książka może okazać się najważniejszą zwrotnicą w Twoim życiu zawodowym. Zwrotnicą, która przekieruje Cię na nowy tor — łatwiejszej pracy, kilkakrotnie większych kasy, dostatku i zrealizowanych marzeń! Zacznij przyprawiać spersonalizowane handlowe relacje szczyptą hipnozy. Wywołuj u rozmówcy stan, w którym nie może i nie chce oderwać sugestie od Ciebie i Twojej oferty. Stan, kiedy wpływasz na percepcję, emocje i zachowanie drugiego człowieka. Stan kupowania! Hipnotyczna prezentacja w sprzedaży bezpośredniej Spis Informacji: Wstęp (9) Dlaczego tylko w czasie niektórych handlowych kontrahenci słuchają i oglądają z wypiekami na twarzy, czują się podekscytowani, z przekonaniem kupują, przenigdy nie zwracają towaru i polecają produkt swoim znajomym? Dlaczego coraz w niewielu przypadkach tak się dzieje na Twoich prezentacjach? 1. Ale zdarza się, że bywa inaczej... (11) Niektóre prezentacje handlowe posiadają działanie nawet hipnotyczne. Przykuwają uwagę, rozpalają wyobraźnię i wywołują niepohamowaną chęć i potrzebę funkcjonowania. Co w nich jest takiego? 2. Co hipnoza może mieć wspólnego z prezentowaniem oferty handlowej? (15) Które detale warsztatu hipnotyzera zwiększają "hipnotyczne" działanie pokazu? Przecież nie wahadełko i okrzyk "Śpijjjj!". Jest w hipnozie coś, czego widz nie zauważa, i co działa najsilniej. W skutecznej przekazu handlowej jest jednakowo. 3. Najistotniejsze narzędzie, czyli Ty (19) Wyobraź sobie, że za chwilę weźmiesz udział w spotkaniu, od którego zależy, czy będziesz klepał biedę, czy raczej staniesz się szczęśliwym bogaczem. Czy tak jak większość rozsądnych osób zamierzasz się ładnie i elegancko ubrać? Wbrew pozorom, ten rozdział nie będzie poświęcony modzie, kostiumom, garniturom, krawatom czy również butom. 4. Co jeszcze możesz zrobić, by zadbać o swój stan emocjonalny? (27) Wpływ wyobraźni na Twój stan emocjonalny i sposoby kontrolowania tego wpływu. Od małego drobiazgu w Twojej głowie zależą Twoje zarobki. 5. Dwa mózgi, a tylko jeden kupuje... (31) Jeżeli myślisz, że dokonujesz rozsądnych i racjonalnych decyzji, to się mylisz. Jednakowo jak Twoi nabywcy. Czy ze 100% pewnością przemawiasz do właściwej półkuli? 6. Etapy przekazu - który jest najważniejszy? (37) Podstępne pytanie i zaskakująca odpowiedź. Jeżeli już wydaje Inni ludzie się, że odpowiedź brzmi "wszelkie etapy są najbardziej istotne", to znowu się mylisz! 7. Musisz to wiedzieć, zanim zaczniesz stosować strategie hipnotycznej prezentacji! (41) Jak handlowcy zainstalowali klientom "antysprzedażowy firewall", który obezwładnia i rozbraja Twoją prezentację handlową. 8. W jaki sposób zawalczyć o uwagę klienta, czyli hipnotyczne otwarcie (45) Jak przy użyciu hipnozy upolować uwagę kontrahenta? 9. "Boję się, że się wygłupię" (51) Dlaczego lepiej się "wygłupić" i wzbogacić, niż z powagą ledwie wiązać koniec z końcem? Pułapka "pseudoprofesjonalizmu". 10. "Szuflada z przywilejami" (53) Jak uchronić się przed zamknięciem w niewłaściwej szufladzie? Która szuflada jest właściwa i jak do niej wskoczyć? 11. Hipnotyczne otwarcie, czyli Ty ich g... obchodzisz, tak samo jak Twoja propozycja, Twój produkt i Twoje idee (57) Co realnie obchodzi kontrahenta i kto jest dla niego , a dodatkowo dla Ciebie najważniejszy? 12. Język żywych zdjęć i gorących uczuć, czyli dwa umysły i dwa języki (61) Tu zaczyna się prawdziwa hipnoza! Zgadza się, hipnoza. Czy można się nauczyć języka podświadomości i co Ludzie wszyscy ludzie to da? Jak "hipnoza bez hipnozy" i komunikacja "poniżej poziomu radaru" pomaga w sprzedawaniu rzeczy, usług i idei? 13. Zadaniem prezentacji nie jest dostarczanie treści. Co najmniej nie hipnotycznej przekazu handlowej! (71) Jak handlowcy przeceniają znaczenie informacji i dlaczego wierzą, że klient dokona na jej bazie rozsądnego wyboru? Jak w ten sposób tracą pieniądze na rzecz konkurencji? 14. Maskowanie, czyli jazda poniżej progu radaru! (75) Iluzjonista pomagał wygrywać wojskowym bitwy - pomyśl, jak to należy należy, co jest ukryte, może pomóc zwyciężyć w trakcie prezentacji i dystrybucji! 15. Poznaj jego ból, rozdrap ranę, pokaż, że jesteś autorytetem, i zaproponuj balsam i lekarstwo, a następnie nakarm rozsądek (81) Zasady psychologii perswazji i brukowego copywritingu razem tworzą potężne narzędzie sprzedażowe. Dowiedz się, w jaki metodę możesz tego użyć w prywatnej prezentacji handlowej. 16. Nakarm "rozsądek", czyli świadomą, racjonalną część umysłu kontrahenta (85) A co on lubi jeść? Jaka "dieta" uspokoi głodnego "cenzora"? Praktyczne wskazówki działające jak płynny azot na zapalnik bomby! 17. Szczepionka przeciw "Wujowi Karolowi" (91) Podobno rozsądek jest słabszy od pożądania, co zostało uwiecznione w wielu porzekadłach na temat przepływu krwi z jednej części ciała do drugiej. Coś w tym jest, też w kontekście dystrybucji. Jak zabezpieczyć się przed znienawidzonym "stornem" w dystrybucji bezpośredniej? 18. Umysł grupowy (97) Osób łatwiej przekonać, gdy są w grupie, niż każdego z nich osobno. Dlaczego tak jest? 19. Prawa psychologii tłumu i ich korzystanie w przekazu grupowej (101) Coś więcej niż zasada konformizmu. 20. Organizacja otoczenia, które możesz najwygodniej dla siebie ukształtować, i to zanim goście przyjdą na prezentację (105) W sytuacji sprzedaży grupowej to wszystko pracuje dla Ciebie. I tylko Ty możesz to spieprzyć! Jak się przed tym uchronić? 21. Zadbaj o miejsce pracy, czyli światło, dźwięk, powietrze (107) Dlaczego nie wystarczy wręczyć kontrahentowi albo kontrahentom kartki z wydrukowaną informacją i czekać, żeby któryś z nich pod wpływem tych treści dokonał zakupu? 22. Czy systematycznie pamiętasz, co jest Twoim misją? (115) Najkrótszy rozdział, ale bardzo istotny! 23. Na koniec, czyli na nowy początek (117) Możesz prezentować swój produkt, swoją usługę albo ideę milionom ludzi równocześnie, gdy wyjdziesz z sali albo pokoju w biurze i wejdziesz do...
Hipnoza i sen. Odmienne stany świadomości

19,50 zł 11,70 zł


Hipnoza i sen. Odmienne stany świadomości Ta książka to doskonały przewodnik po hipnozie, obalający jej mity i błędne wyobrażenia. To również wspaniały poradnik przedstawiający techniki hipnozy, relacje terapeuty z pacjentem oraz praktyczne jej zastosowanie. Książka jest rekomendowana przez Światową Akademię Nauk Duchowego Uzdrawiania i Leczenia, przez Naczelną Izbę Uzdrowicielską w Polsce oraz przez National Federation of Spiritual Healers of Poland jako bestseller z zakresu praktycznej hipnozy. Wyd. Studio Astropsychologii, .
Kazania lubelskie

8,40 zł 7,52 zł


Kazania są po wielokroć dokumentami epoki. Jako teksty kultury popularnej cieszyły się ogromną poczytnością i wyrażały mentalność przeciętnego ówczesnego użytkownika kultury, w swych ambitniejszych przejawach w pewnej mierze kształtowały postawy, miały funkcje informacyjne. Pełniąc w XVII wieku po trosze funkcję relacji z pogrzebu, odwzorowują obrzędowość szlachecko-magnacką najważniejszego święta rodzinnego, jakim był pogrzeb.
Last Wish

45,00 zł 39,15 zł


Geralt is a witcher, a man whose magic powers, enhanced by long training and a mysterious elixir, have made him a brilliant fighter and a merciless assassin. Yet he is no ordinary murderer: his targets are the multifarious monsters and vile fiends that ravage the land and attack the innocent. He roams the country seeking assignments, but gradually comes to realise that while some of his quarry are unremittingly vile, vicious grotesques, others are the victims of sin, evil or simple naivety.
Blood of Elves

45,00 zł 39,15 zł


For more than a hundred years humans, dwarves, gnomes and elves lived together in relative peace. But times have changed, the uneasy peace is over and now the races once again fight each other - and themselves: dwarves are killing their kinsmen, and elves are murdering humans as well as elves...
40 dni i Ty

45,00 zł 33,07 zł


To pogodna zaduma, pełna realnego optymizmu nad człowiekiem, jego niepowtarzalnością, tęsknotami i sukcesami. Napisana wierszem, który jest prozą ? jak życie! Dziękuję Autorowi za przemyślenia, które nam wszystkim są wspólne i bardzo bliskie. abp Tadeusz Gocłowski Przede wszystkim podróżami jest podróż absolutna, w głąb siebie. Podróże w wymiarze fizycznym to tylko narzędzia do tej najważniejszej. Przed Tobą 40 dni podróży w której odkryjesz siebie. Polecam Marek Kamiński To jest Twój szczęśliwy dzień, ująłeś mnie w swoje dłonie. Jak często pytasz się o sens i cel... Co wolno człowiekowi? Kiedy zajrzysz do mego wnętrza, myśli Twe wnet dogonię. Przeczytaj mnie, lecz nie od razu i podaruj przyjacielowi... Andrzej Fal - Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, właściciel biura nieruchomości, uczestnik życia biznesowego oraz religijnego Trójmiasta ? motto firmy: Pomagamy ludziom odnaleźć miejsce na ziemi. Jego Fundacja Zdrowie i Ekologia otrzymała bursztynowe serce Lions Club Amber Gdańsk najhojniejszy sponsor 2007. Z inicjatywy syna Artura współtwórca AFKS Rejent (aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży). Zawodnik MŚ w Windsurfingu 2004, MP i ME w Kitesurfingu, globtroter, miłośnik nart, sb. oraz odkrywania nowych przestrzeni życia wewnętrznego. Odznaczony medalem Gdańskiego Związku Pracodawców 2009, oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi 2010 przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka