Dobre Książki

Fortuny czar

39,00 zł 29,44 zł


Jeżeli planujesz założyć własną firmę, studiujesz nauki ekonomiczne, zarządzanie, prawo, marketing czy podobne kierunki, lub jesteś menedżerem w korporacji to dobrze zainwestowałeś, sięgając po tę książkę. W odróżnieniu od wielu podobnych pozycji poradnikowych nie będę zanudzać teoretycznymi wywodami, nie będę przytaczać paragrafów i ustaw. Procedury urzędowe, wykłady profesorskie itp. pozostawmy na boku. Postaram się pokazać szereg zdarzeń i faktów zaczerpniętych z realiów biznesowego życia. Czysta praktyka, przykłady i wnioski. Taka treść, jak sądzę, pozwoli nam ugruntować pewne kanony postępowania, pewne prawidła, którymi przedsiębiorcy winni się kierować. W codziennej pracy jestem doradcą i konsultantem biznesowym. Z racji mojego dość długiego, jak na polskie warunki, działania w prywatnym biznesie częstokroć spotykam się z prośbami, aby w pigułce przedstawić podstawy prowadzenia małej własnej firmy, zwykle usługowej. Wykorzystując własne doświadczenia, zdarzenia, które wystąpiły w moich przedsiębiorstwach, ale również zaczerpnę z obserwacji cudzych zmagań, postaram się odpowiedzieć na pytanie, które często słyszę od moich klientów: „Chyba chcę prowadzić własny biznes. Nie mam pomysłu i nic nie wiem. Jak to zrobić?” *** Krzysztof Olbrycht (ur. 1960) - przedsiębiorca, doradca, rolnik - plantator roślin energetycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji o podatkach i przedsiębiorczości. Zdobywał doświadczenie w radach nadzorczych i zarządach kilkunastu spółek. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (zarządzanie) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse). *** "Gorąco polecam książkę Krzysztofa Olbrychta pt. "Fortuny czar". Jako przedsiębiorca z dwudziestoletnim doświadczeniem chcę zaznaczyć, ze po jej przeczytaniu nauczyłem się o wiele więcej iż mogłem spodziewać się po bardzo intrygującym tytule." - Paweł Nowak, październik 2016
O roli przykładu, wzroku autorytetu i mistrza

28,00 zł 23,66 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Autorka dzieli się [...] z czytelnikiem własnym rozumieniem treści pojęcia przykład, wzór, autorytet, mistrz, [...] w szczegółowy sposób ukazuje, czym jest wychowanie osobowe [...] i jaką w nim rolę pełnią przykłady, wzory i autorytety oraz co znaczy być mistrzem. [...] Akcent położony na standardy moralne stanowi tu wyraźną odpowiedź Autorki na pytanie o przyczyny współczesnego kryzysu autorytetów i coraz bardziej dotkliwego w nauce i wychowaniu braku mistrzów. fragment recenzji prof. dr. hab. Franciszka Adamskiego Książka prof. Katarzyny Olbrycht [...] zachęca do dialogu, do zasmakowania w powolnej analizie pozwalającej delektować się tematem i sposobem wykładu. [...] Po przeczytaniu książki rozumie się, że dobrze wychowywać będzie tylko taka szkoła, w której będą uczyć nauczyciele przekonani o swojej misji, ludzie prawi, mądrzy, dobrze wyedukowani, ale także uprawiający doskonalenie siebie, wymagający od siebie, otwarci na spotkanie z osobą, jaką jest dziecko, uczeń. fragment recenzji prof. dr. hab. Olgi Czerniawskiej
O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza

28,00 zł 23,66 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Autorka dzieli się [...] z czytelnikiem własnym rozumieniem treści pojęcia przykład, wzór, autorytet, mistrz, [...] w szczegółowy sposób ukazuje, czym jest wychowanie osobowe [...] i jaką w nim rolę pełnią przykłady, wzory i autorytety oraz co znaczy być mistrzem. [...] Akcent położony na standardy moralne stanowi tu wyraźną odpowiedź Autorki na pytanie o przyczyny współczesnego kryzysu autorytetów i coraz bardziej dotkliwego w nauce i wychowaniu braku mistrzów. fragment recenzji prof. dr. hab. Franciszka Adamskiego Książka prof. Katarzyny Olbrycht [...] zachęca do dialogu, do zasmakowania w powolnej analizie pozwalającej delektować się tematem i sposobem wykładu. [...] Po przeczytaniu książki rozumie się, że dobrze wychowywać będzie tylko taka szkoła, w której będą uczyć nauczyciele przekonani o swojej misji, ludzie prawi, mądrzy, dobrze wyedukowani, ale także uprawiający doskonalenie siebie, wymagający od siebie, otwarci na spotkanie z osobą, jaką jest dziecko, uczeń. fragment recenzji prof. dr. hab. Olgi Czerniawskiej
Życie duchowe i codzienność. Marta, Maria...i ja

14,99 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka księdza Krzysztofa Wonsa SDS Życie duchowe i codzienność to nie tylko bogaty w treść przyczynek do egzegezy fragmentu Ewangelii według św. Łukasza opowiadającego o odwiedzinach Jezusa u dwóch sióstr w Betanii. To także wspaniały przewodnik po codzienności ubranej w Słowo Boże, zatem już wcale niecodziennej, bo przeobrażonej, natchnionej. Biorąc za punkt wyjścia biblijną historię, Autor szuka odpowiedzi na pytanie: Co Słowo – w tym konkretnym przypadku – mówi do mnie i o mnie? Jak „czyta” mnie samego i moje życie? Stąd podtytuł książki: Marta, Maria i… ja – jako zaproszenie, by pójść drogą rozważań o życiu duchowym w codzienności, w mojej codzienności.
Przewodnik po chmurach

23,50 zł 20,56 zł


„Przewodnik po chmurach” to jednopłytowy album Krzysztofa Kolbergera, gdzie mistrz polskiej mowy, interpretuje wiersze K. C. Buszmana. 1. Przewodnik po chmurach 2. Modlitwa domodlona 3. Zatańcz jak tańczył ... 4. Co nam przyniesie... 5. Tobie by trzeba... 6. My mężczyźni 7. Takie to moje 8. Wpisany w ciebie 9. A było... 10. Kołysanka dla umarłych 11. Czy będą o nas pamiętali 12. Nic ze sobą... 13. Przecież jest w nas... 14. Prośby spod chmur 15. Ludzie z... 16. Bo my lubimy
Historia lotów międzyplanetarnych

49,00 zł 39,69 zł


„Pamiętam swoją radość oraz powszechną euforię z jaką odbierano okołoziemski lot pierwszego sputnika, jak się wtedy o tym mówiło. Wydawało mi się, że rozumiem znaczenie tego wydarzenia i potrafię docenić jego dalekosiężne konsekwencje dla rozwoju nauki, a w szczególności astronomii. Ale nawet w najśmielszych marzeniach nie zdołałem wtedy przewidzieć tak wielkiego i szybkiego rozwoju technologii i technik kosmicznych, jaki dziś obserwujemy (…)” – Krzysztof Ziołkowski To pierwsze na polskim rynku wydawniczym tak kompleksowe ujęcie problematyki badań Układu Słonecznego metodami technik kosmicznych. Autor prezentuje wszystkie dotychczasowe misje służące badaniu planet, komet oraz planetoid. Dużą zaletą książki jest wskazanie roli polskich naukowców w dotychczasowych badaniach. Dzięki niej dowiesz się m.in.: · jak wyglądały plany pierwszej misji przelotu koło Wenus załogowego statku kosmicznego, · jak przebiegało osadzenie sondy Curiosity na powierzchni Marsa, · skąd wzięły się łuki materii pyłowej w pierścieniu G Saturna, związane z księżycami odkrytymi przez sondę Cassini? Książka „Poza Ziemię…” jest przeznaczona dla każdego, kto interesuje się nie tylko astronomią i astronautyką, ale także pokrewnymi im naukami przyrodniczymi. Każdego, kto chce się dowiedzieć czegoś więcej o otaczającym nas świecie, kto lubi patrzeć w niebo i stara się zrozumieć to, co na nim widzi i komu nie są obojętne zjawiska i wydarzenia zachodzące w przestrzeni kosmicznej i otaczającej nas rzeczywistości. Autor jest stałym współpracownikiem CBK PAN oraz laureatem najwyższego odznaczenia PTA – Medalu Zonna.
Duchowny niepokorny

31,40 zł 24,33 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Za swoje głośno wyrażane poglądy ksiądz Stanisław Musiał, zmarły w 2004 rokujezuita, społecznik, publicysta i dziennikarz nie raz zbierał publiczne połajanki od zakonnych zwierzchników, narodowych fundamentalistów, a nawet samego księdza Prymasa. Opowiadał się za tolerancją, pojednaniem z Żydami, przeciw wojnie w Iraku... Był zaprzyjaźniony z autorami i często z nimi rozmawiał o swoim życiu, wierze i Kościele XXI wieku, który zamiast o okrucieństwie aborcji mówiłby więcej o radości dawania nowego życia.
Biznes plan. Jak go budować i analizować? w.2014

39,00 zł 30,03 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka niniejsza napisana została z myślą o tych, którzy muszą sprowadzić mniej lub bardziej złożone problemy menedżerskie, w tym założenie lub rozwój własnego przedsiębiorstwa, do podstawowego pytania: Czy to się opłaci?
Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrow.

57,00 zł 44,46 zł


Cechą wyróżniającą książki Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych jest przeprowadzenie analiz w oparciu o obserwację zmian zachodzących na rynku usług zdrowotnych i udowodnienie tezy, że mamy do czynienia z dynamicznie rozwijającym się segmentem usług. Szczególnym walorem poznawczym i analitycznym są jednak przykłady (case study), które nie tylko stanowią uzupełnienie rozważań teoretycznych, ale także w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały wyjaśniają zawiłości świadczenia usług zdrowotnych, zwłaszcza z punktu widzenia ryzyka, które towarzyszy działalności podmiotów świadczących tego typu usługi. Poszukiwanie metod i sposobów rozszerzenia zakresu oraz poprawy jakości świadczonych usług medycznych ożywia dyskusja na temat kierunków i zakresu działań, które powinny być podejmowane przez właścicieli, a także kadrę zarządzającą podmiotów dostarczających usługi zdrowotne. Szczególną uwagę należy zwrócić na zamieszczone zestawy rozwiązań i porad ekonomiczno-organizacyjnych, które można wdrożyć lub wykorzystać w każdym podmiocie prowadzącym działalność w sferze usług zdrowotnych. Z recenzji prof. SGH, dr hab. Agnieszki Alińskiej
Postawy młodzieży ponadgimnazjalnej wobec przeszłości i historii Polski XX wieku

26,25 zł 22,18 zł


Książka Krzysztofa Malickiego i Krzysztofa Piroga jest ważna z kilku powodów. Dotyczy potocznych wyobrażeń o przeszłości historycznej w odniesieniu do Polski, koncentruje się na młodzieży (uczniowie), podejmuje oryginalne problemy (których nikt przed nimi na tę skalę nie podjął), a poza tym może mieć konsekwencje dla programów kształcenia, co autorzy wyjaśniają we wstępie. Podstawą analizy jest duża próba ogólnokrajowa (3774 respondentów), a więc wyniki dają pewne podstawy do snucia uogólnień. Z recenzji wydawniczej Prof. dr. hab. Henryka Domańskiego
ECCE VENIO

22,00 zł 19,25 zł


Modlitewnik Ecce Venio został zredagowany z okazj Roku Życia Konsekrowanego (2014-2016). Adresowany jest do członków Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego oraz do osób i wspólnot żyjących charyzmatem o. Leona Dehona, założyciela tego Zgromadzenia. Oprócz modlitw i nabożeństw właściwych temu Zgromadzeniu zawiera wiele nowych, które jeszcze lepiej wyrażają jego ducha.
Dynamiczne Surjanamaskar

44,00 zł 30,80 zł


Do każdego osiągnięcia niezbędne jest ciało, twierdził starożytny wizjoner i mędrzec. To ciało nie powinno być schorowane, lecz raczej silne i zdrowe, pozostające w doskonałej harmonii pod każdym względem – fizycznym, psychicznym i duchowym. Nasz naturalny stan powinien obejmować wszechogarniające uczucie niezwykłej lekkości, pełnię zdrowia oraz doświadczenie ogólnego zadowolenia. Błogość i doskonałość, pełnia witalności i energii – to przyrodzone człowiekowi prawa. Któż nie pragnie być silnym, pięknym i zdrowym? Te cechy nie pojawiają się jednak na żądanie, nie są też towarem, który można kupić na rynkach świata. Są czymś, co stworzyć może tylko własny wysiłek lub tapasja (żarliwa praktyka duchowa). Co więcej, hinduski poczwórny cel ludzkiego życia (powinność, bogactwo, przyjemność i wyzwolenie) najłatwiej osiągnąć właśnie w silnym i zdrowym ciele. Jak mówi Mędrzec Charaka w dziele Charaka Samhita – „zdrowie to wolność od chorób”. Podczas gdy medycyna indyjska oferuje wiele skutecznych remediów przeciw chorobom, przyznaje ona, że profilaktyka jest znacznie skuteczniejsza niż leczenie. Ponadto statystyki wykazują, że koszt profilaktyki jest dziesięciokrotnie niższy od kosztu zwalczania choroby. Do najlepszych środków zapobiegających pojawianiu się chorób należą regularne ćwiczenia fizyczne. Istniejący od stuleci system jogi obejmujący wyjątkową praktykę Surjanamaskar pozostaje doskonałą praktyką zdrowotną typu „all-inclusive”, nawet w dzisiejszym zagonionym świecie. „Zadufani w sobie, bezkrytycznie zaślepieni «zdobyczami cywilizacji», zapominamy i raptem ze zdumieniem dowiadujemy się, że ludzie już od dawna stosowali – i byli w tym daleko bardziej zaawansowani – praktykowanie i filozoficzne rozważanie holistycznej natury człowieka oraz otaczającej go rzeczywistości. Większość poglądów i teorii uznawanych dziś za «rewolucyjne i rewelacyjne» znajduje swoje odbicie w historii i to najczęściej tej bardzo zamierzchłej. Podobnie rzecz ma się również ze sportem, rekreacją i wszelakim poprawianiem bądź utrzymywaniem zdolności wysiłkowych człowieka do późnej starości. Przypomina nam o tym Krzysztof Stec, przedstawiając w sposób przystępny współczesnemu, wielce asertywnemu człowiekowi, dobroci systemu liczącego – jak sam mówi, powołując się na Wedy – ponad pięć tysięcy lat, systemu starożytnego, ale jak się okazuje na tyle nowoczesnego, że jego sens odkrywa na nowo dopiero awangarda współczesnej nauki, tworząc np. teorie epigenetyczne. Surjanamaskar nie jest jedynie praktyką cielesną – jest częścia systemu, który ma za zadanie ziszczenie odwiecznego pragnienia człowieka bycia «silnym, pięknym, mądrym i zdrowym», nie tylko przez wysiłek fizyczny, lecz także poprzez równie ważną tapasję – czyli dyscyplinę umysłową, fizyczną i oczyszczanie. Takie wskazówki niekoniecznie będą podobać się dużej części dzisiejszego społeczeństwa, bo tapasji nie można kupić – ale można kupić książkę Krzysztofa Steca, dzięki której, jak starożytni jogini, będziemy mieli bardzo realną szansę, udokumentowaną poprzez zdobycze współczesnej nauki (także tej odkłamującej stereotypy żywieniowe), przedłużyć swoje życie w dobrym zdrowiu, kondycji fizycznej, umysłowej i duchowej”. Prof. nzw. dr hab. Marek Kruszewski, Zakład Sportów Walki i Podnoszenia Ciężarów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wiceprezes Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, Chairman Medical Committee lnternational „To jest wciągający podręcznik o utrzymywaniu się w sprawności fizycznej, zdrowotnej i duchowej. Dynamiczne Surjanamaskar autorstwa Krzysztofa Steca jest wyróżniającą się naukową książką wnosząca klarowność i nowe spojrzenie na tradycyjny system fizycznego aspektu jogi. Książka jest oparta na własnych badaniach autora, zarówno w sferze literatury, jak i praktyki. W moim przekonaniu jest ona pionierska w swojej dziedzinie. Autor nie tylko dostarcza wskazówek do praktyki, uzupełnionych naukowymi szczegółami o efektach działania Surjanamaskar, ale również podaje obszerne informacje na temat kulturowego i historycznego kontekstu tej praktyki. Praca ta może być niezwykle wartościowa, zarówno dla nauczycieli i uczniów jogi, jak i dla badaczy zajmujących się sportem, rekreacją, medycyną psychosomatyczną oraz promocją utrzymania się w dobrym zdrowiu. Książkę Krzysztofa polecam zwłaszcza osobom zainteresowanym praktykami o charakterze psychosomatycznym, czyli dotyczącym korelacji ciała i umysłu”. Prof. Lesław Kulmatycki, Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu „Autor Krzysztof Stec wyświadczył ludzkości przysługę, wyjawiając najgłębsze prawdy o starożytnej praktyce Surja Namaskar, tradycji sięgającej zamierzchłych czasów Rig Wedy, a mimo to powszechnie praktykowanej w miejskich ośrodkach jogi na całym świecie. Pojawienie się książki jest na czasie, ponieważ obecnie zaznacza się trend, częściowo spowodowany brakiem poprawnych informacji, by przekształcić w zwykłe «ćwiczenie» ten starożytny rytuał jednoczący ciało, umysł i ducha, a ona, być może nawet w znacznym stopniu, pomoże powstrzymać ów trend. Książka wypełnia luki wiedzy w wielu aspektach tego tematu, a zawarte w niej wnioski są oparte na danych czerpanych z rozmaitych źródeł, od klasycznych tekstów po współczesne badania naukowe. W treści całej książki nie tylko wyraźnie widoczna jest pasja autora i doskonałe zrozumienie tematu, ale także jego własna duchowość i pokorne oddanie jego osobistemu Guru. Dzięki temu książka stanowi wyjątkowe połączenie nauki i duchowości, szczególnie potrzebne w dzisiejszym świecie. Książkę mogą też wykorzystać poszukujący Prawdy, jeżeli pragną przekształcić swój codzienny «obowiązek» wykonywania Powitania Słońca w misterium pozwalające na znalezienie wewnętrznego połączenia ze Słońcem i z Najwyższą Prawdą Jaźni. Nauczyciele mogą wykorzystać ją jako podręcznik nauczania oraz sposób na pogłębienie efektów nauczania. Sama będę polecała tę książkę moim studentom, którzy kształcą się na lekarzy ajurwedyjskich (Widja)”. Acharya Sbanya Praticbl Matbar, założycielka i dyrektor Vedika Global, Inc. i Vedika Gurukula College of Ayurveda, Kalifornia, USA, Prezes California Association of Ayurvedic Medicine (CAAM), USA Wybrany fragment książki    Surja Namaskar to w indyjskiej historii nazwa magiczna, zyskująca obecnie popularność na całym świecie. Pojawia się ona wiele razy w We-dach i Puranach. Od czasów historycznych ta forma jogi była praktykowana przez wielu ludzi na całym świecie. Rozpoczęcie dnia od Surja Namaskar jest bardzo korzystne, ponieważ łączy człowieka z kosmosem.    Niektóre wśród licznych osób zainteresowanych jogą i duchowością przyjęły Surjanamaskar jako swój styl życia. Jedną z takich osób jest Krzysztof Stec z Polski, który kocha tę praktykę. Pamiętam, że gdy tylko przybył on do Yishwatmak Jangli Maharaj Ashram prawie 10 lat temu, dużo mówił o Surjanamaskar i zachęcał wszystkich do podjęcia tej praktyki. Praktykuje każdego dnia od wielu lat, a w ciągu niewiele ponad dwóch godzin wykonuje więcej niż 1008 rund Surjanamaskar. Taki wyczyn jest zadziwiający i godny pochwały. Przez lata regularnej i zdyscyplinowanej praktyki Krzysztof osiągnął wielką wytrwałość i niezwykłą wytrzymałość. Lekarze w pobliskim mieście Kopargaon przebadali go i orzekli, że poziom jego parametrów fizjologicznych odpowiada poziomowi dwudziestopięcioletniego mężczyzny, choć liczy sobie obecnie 59 lat. Zaledwie dwa lata temu ukończył wymagający intensywnej pracy dwuletni program magisterski w katedrze wychowania fizycznego na jednym z najważniejszych indyjskich uniwersytetów, Hinduskim Uniwersytecie Banaras (Banaras Hindu University) w Yaranasi1. Musiał tam konkurować i pracować z kolegami trzykrotnie młodszymi od niego! Ostatniego roku, gdy podjął 42-dnio-wy ścisły post dla obchodów święta Gurupurnima (anuszthan), rozpoczął go bez wody (i bez jakiegokolwiek jedzenia) i kontynuował przez pełne 23 dni, a później, by ukończyć post, pił tylko wodę. Mimo tak ciężkiej ta-pasji (surowej dyscypliny), gdy większość ludzi zwykle pozostaje w łóżku i ledwie się rusza, biorąc niekiedy dla wzmocnienia kilka kroplówek, on był na tyle pełen wigoru i tryskał energią, że codziennie przepływał dystans od 5 do 8 kilometrów.    Nieustanne pogłębianie wiedzy, okazywana wręcz miłość oraz pełne zaangażowanie w praktykę Surjanamaskar zaowocowały dogłębnym poznaniem tematu. Po latach poszukiwań wypracował nowy styl wykonywania Surjanamaskar, dla którego ukuł nazwę: Dynamiczne Surjanamaskar.    Ostatnio przeprowadził trzymiesięczny eksperyment związany z Surjanamaskar z udziałem uczniów Yishwatmak Jangli Ashram Gurukula.    Zaangażował 100 uczniów z wyższego oddziału naszych szkół, z jedenastej i dwunastej klasy, jak również pewną liczbę osób dorosłych. Przebadał ich dokładnie pod wieloma różnymi względami, stosując rozmaite testy psychologiczne, fizjologiczne, antropologiczne i sprawnościowe. Choć nadal czekamy na oficjalne wyniki tych badań, wstępne relacje wskazują na „cudowne" niemal wyniki i konkluzje. Praktyka nauczania stylu Dynamicznego Surjanamaskar jest teraz szeroko akceptowana przez naszą młodzież i stała się bardzo popularna. Wielu spośród naszych uczniów nauczyło jej swoich rodziców i nadal również praktykują sami. W tej książce zamieszczono kilka reprezentatywnych relacji naszych uczniów uczestniczących w tych badaniach. Sam autor, będąc bardzo dynamiczną i entuzjastyczną osobą, zyskał popularność wśród uczniów naszej gurukula. Przede wszystkim jednak praktyka Dynamicznego Surjanamaskar dowiodła swej ogromnej użyteczności dla naszych uczniów oraz osób praktykujących medytację, jako że medytacja jest główną działalnością naszego ośrodka duchowego. Po bliższej obserwacji korzystnych wyników uzyskanych podczas pilotażowego badania w naszej szkole zarząd zamierza w bliskiej przyszłości wdrożyć tę praktykę dla każdej osoby w aśramie oraz w gurukula. Mamy nadzieję, że cały nasz personel, złożony z prawie 100 nauczycieli, a także 3000 uczniów gurukula, rozpocznie regularną praktykę. Książka ta, pojawiająca się w dobrym momencie i stanowiąca bardzo praktyczny podręcznik, będzie miała ogromną wartość dla nich wszystkich, ponieważ wydaje się, że do tej pory żaden autor nie zajmował się jeszcze tym stylem.    Krzysztof Stec od dawna jest uczniem Śri Samarth Janglidasa Maharaja, Satguru, który zawsze pozostaje w medytacji i przekazał boskie przesłanie: „Szukaj Boga w świątyni swego serca, tam Go odnajdziesz". Om Gurudev, Samarth Janglidas Mauli, lub po prostu Babadżi, obdarzył Krzysztofa Steca wielkim błogosławieństwem. Od kiedy znam Babadżiego, zawsze był on zwolennikiem ćwiczeń fizycznych, a w szczególności praktykowania asan jogi, uradowała go zatem wiadomość, że Krzysztof stosował tak silną codzienną dyscyplinę Hatha-jogi, Babadżi dwukrotnie odwiedził Polskę, w 2003 i 2004 roku, i przebywał w jego domu przez miesiąc. Z drugiej strony, Krzysztof wiele razy zatrzymywał się w naszym aśramie na długie odosobnienia, medytując i praktykując różne techniki Hatha-jogi wraz z Dynamicznym Surjanamaskar.    Każdy zapewne słyszał powiedzenie: „w zdrowym ciele zdrowy duch", ale co innego, gdy można po regularnej praktyce Dynamicznego Surjanamaskar doświadczyć tego na sobie. Ufam i modlę się, by wszyscy nasi studenci poznali ten niezwykle wszechstronny i zwarty zestaw asan i zabrali go do swych domów na całe życie.    Mam poczucie, że ta szczególna forma Surjanamaskar, nazwana przez Krzysztofa Dynamicznym Surjanamaskar, zrewolucjonizuje nauczanie jogi w najbliższej przyszłości, i jemu samemu życzę jak największych osiągnięć w badaniach tej dziedziny. Dnyandeo Namdeo Sangle Dyrektor OmGurudev Secondary and Higher Secondary Gurukul Kokamthan, Tal. Kopargaon Okręg Ahmednagar, Maharasztra Kokamthan, 15 lipca 2011 r. (Dzień Gurupurnima)
Wiara i kryzysy w świetle Słowa Bożego - wznowienie

16,50 zł 14,77 zł


Wiara i kryzysy w świetle Słowa Bożego, to rozważania w świetle Słowa Bożego dedykowane zwłaszcza tym, którzy szczególniej “utykają w wierze”, przeżywają bolesne próby, cierpią jak Abraham i nie przestają ufać; którzy idą za Jezusem do końca, także wtedy, gdy ich wiara staje się jedynie krzykiem w bezradności. Ks. Krzysztof Wons podkreśla, że wiara każdego z nas karmi się Słowem i rozwija się dzięki Słowu. Jest ściśle związana z Jego słuchaniem. Nie chodzi tu o słowo abstrakcyjne, o pustą literę czy tępy dźwięk, ale Słowo, które pochodzi od Ojca. Książka dostępna również w języku słowackim Uniesť krízu vo svetle Božieho Slova
Poznajemy. Zagadki sportowe DEMART

24,90 zł


O sporcie często mówi się jedynie w kontekście rywalizacji i masowego widowiska. Tymczasem jego sens znacznie wykracza poza wyniki i rekordy. Sport wyzwala ambicje, uczy przezwyciężania słabości i samodoskonalenia cech niezbędnych do osiągnięcia sukcesów we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. Aby w pełni poznać zjawisko sportu, musimy sięgnąć do jego pasjonującej historii, poznać życiorysy niezwykłych ludzi - począwszy od pionierów sportu, aż po Michaela Phelpsa i Justynę Kowalczyk, którzy dzięki swojej postawie osiągnęli wielkie sukcesy i stali się wzorem dla innych, nie tylko sportowców. Do tego wyjątkowego grona należy na pewno Raymond Ewry, który najpierw przezwyciężył chorobę Heinego-Medina, potem rozpoczął wyczynowe uprawianie lekkoatletyki, a następnie zdobył 10 złotych medali olimpijskich! Zapraszamy do odkrywania tajemnic sportu. Książkę polecamy młodym dociekliwym - przede wszystkim uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjalistom.
Popularna encyklopedia leków

62,90 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

To leksykon obejmujący większość dostępnych w Polsce preparatów przepisywanych pacjentom przez lekarza na receptę. Opisy leków, opracowane na podstawie fachowych źródeł, w sposób prosty i zrozumiały wyjaśniają działanie preparatów oraz podają o nich wszelkie niezbędne informacje. Alfabetyczny układ haseł oraz rozbudowany indeks umożliwiają szybkie odszukanie danych o leku lub o jego odpowiedniku.
Matko Zbawiciela!

2,10 zł 1,88 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W modlitewniku znajdziemy m.in.. modlitwy do Matki Bożej o miłość w naszych rodzinach, o pomoc w odnowie życia, o obronę od złego.
Biesiada polska

69,95 zł 51,41 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W polskiej tradycji świętowanie zawsze odbywało się przy suto zastawionym stole i w gościnnej atmosferze. Relacje zachowane w dawnych kronikach i pamiętnikach opowiadają o stołach uginających się od jadła i napitków. Bez względu na okazję, niezależnie od pozycji społecznej i majętności ucztę zawsze należało wyprawić huczną, a wszystkich zaproszonych ugościć tak, by mieli co wspominać do końca życia. Książka Biesiada polska prezentuje – często w zabawny sposób – tradycyjne sposoby świętowania. Zebrano w niej wiele pomysłów na to, jak sprawić, by czas spędzony z bliskimi przy stole pozostawił w pamięci tylko przyjemne wspomnienia. Pomysły na zabawy okolicznościowe, przepisy na wyśmienite potrawy, a także dowcipy, piosenki pomogą wrócić do tradycji polskiego biesiadowania.
Przewodnik po stanach pokusy

12,00 zł 10,74 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

20 rozważań o codziennych wyborach Jako osoby wolne żyjemy w napięciu między stanem łaski a stanem pokusy i grzechu. Dzisiejszy świat chce przemilczeć to napięcie. Lansuje modele życia „bez napięć i bez walki" (...). W Przewodniku po stanach pokusy oprzemy się na mądrości słowa Bożego. Ono najpełniej udziela światła w rozeznawaniu działania szatana i w oddzieleniu fałszu od prawdy. Słowo Boże z ogromną wnikliwością ujawnia nam stany pokus, którym podlegamy, a także proces kuszenia, w który jesteśmy wciągani. Ks. Krzysztof Wons SDS
Nowenna do św. Ojca Pio

2,90 zł 2,60 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Stygmatyk i święty Kościoła katolickiego, włoski kapucyn, jeden z najpopularniejszych świętych, do którego miliony wiernych zanoszą ufnie swoje prośby i błagania pomoc we wszystkich sprawach.Zbiór modlitw zebranych w książeczce przeznaczony jest dla każdego, kto pragnie za wstawiennictwem świętego z Pietrelciny zanosić do Boga swe prośby.
Nowenna do św. Rity

2,90 zł 2,60 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Modlitwy do świętej Rity, XIV-wiecznej świętej z małej górskiej wioski we Włoszech, prostej kobiety, która zaznała w życiu radości i smutków macierzyństwa i małżeństwa, by wreszcie po latach pójść za głosem swego prawdziwego powołania. Bliska, pomagająca przyjąć i zaakceptować codzienne problemy.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka